Verbond over level playing field

Het Verbond wil ook op het gebied van deskundigheid en integriteit een gelijk speelveld voor de onafhankelijke en de bankadviseur

“Er is geen reden voor een verschillende behandeling van de eisen met betrekking tot integriteit en transparantie over wat de klant mag verwachten aan dienstverlening.”

Het Verbond reageert in een statement op de Visie op een Level Playing Field van Adfiz.

Het standpunt van het Verbond is wel genuanceerder dan dat van de intermediairvereniging. “Een level playing field betekent niets meer dan dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. Met andere woorden: de regels van het spel gelden voor alle spelers die hieraan deelnemen. Omgekeerd geldt dat verschillende gevallen verschillend worden behandeld. Beter gezegd: voor een ander spel gelden andere regels.”

Met andere woorden: als een adviseur bij een bank/verzekeraar zich voordoet als ‘onafhankelijk adviseur’ zal hij zich aan dezelfde regels moeten houden als een intermediair. Etaleert hij zich als productverkoper dan is sprake van ‘een ander spel’.

Bij het creëren van een gelijk speelveld gaat het Verbond uit van vier doelstellingen:

1. Bij een level playing field gaat het enerzijds om vergelijkbare duidelijkheid voor de consument en anderzijds om het bewerkstelligen van faire concurrentieverhoudingen. Marktbescherming voor welke partij dan ook staat haaks op een gelijk speelveld.

2. De invulling van een level playing field moet passen binnen het raamwerk van:

– het keuzerecht van de consument voor al dan niet cq. een bepaalde vorm van advies;

– vrije concurrentie tussen aanbieders en adviseurs en tussen (verschillende categorieën) adviseurs;

– de vrijheid van adviseurs om hun eigen adviesconcept te kiezen.

3. Uitgangspunt is het zuivere rolmodel dat de minister voor ogen heeft. Daarin zijn het advies (van de onafhankelijk adviseur) en de verzekeringsdekking (van de verzekeraar) twee verschillende ‘producten’ met een eigen prijs.

4. De speelvelden van advies versus execution only en van onafhankelijk advies versus niet-onafhankelijk advies zijn verschillend: qua rol ten opzichte van de consument, qua relatie tot aanbieders, qua risico van belangenverstrengeling en qua verantwoordelijk- en aansprakelijkheid.

Het Verbond verwijst ook naar de brief van 18 november aan minister De Jager.

GEEN REACTIES