Verbond achter SER-advies verzekerbaarheid zzp-ers

Het Verbond van Verzekeraars schaart zich achter het SER-advies, waarin gesteld wordt dat de grootste groep zelfstandigen goed in staat is zich te verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Uiteraard ziet ook het Verbond het maatschappelijk belang van een goede toegankelijkheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.De wens van de SER om die toegankelijkheid verder te verbeteren via een verruiming van de aanmeldperiode voor de zogeheten vangnetverzekering, onderschrijft het Verbond dan ook.

De brancheorganisatie gaat met zijn leden bespreken op welke wijze aan deze wens invulling kan worden gegeven, uiteraard binnen de mogelijkheden die het mededingingsrecht biedt. Daarnaast is het Verbond voornemens om samen met andere betrokken partijen, zoals het Platform Zelfstandige Ondernemers, de informatievoorziening over verzekeringen voor zzp-ers verder te verbeteren.

GEEN REACTIES