Verbinding pensioen-zorg-wonen krijgt handen en voeten

De gedachte om pensioen, zorg en wonen in samenhang te bezien is niet nieuw, maar tot nu toe ontbreekt een concrete invulling.

Het gezaghebbende blad en informatieplatform PBM (Pensioen Bestuur & Management) wil dit hiaat tijdens het 15e Pensioensymposium op 16 mei in het Kurhaus in Scheveningen invullen.

Vanuit het levensloopperspectief pleit o.m. econoom Lans Bovenberg al veel langer voor een integrale benadering van de financiële arrangementen voor wonen, pensioenen en zorg, waardoor meer individuele flexibiliteit ontstaat om risico’s in de tijd af te dekken. Ook minister Schippers heeft gesignaleerd dat mensen wel kapitaal opbouwen voor hun pensioen en de eigen woning, maar geen budget opbouwen voor de zorguitgaven. Een uitdaging die Richard Weurding graag wil aangaan: “Ik noem dat ontschotting. Wij als verzekeraars willen daaraan onze bijdrage leveren.”

“De gedachte is erg interessant, maar die blijft voor mijn gevoel toch nog een beetje steken in een academische discussie”, constateert Carel Petersen van PBM. Hij wil die tijdens het symposium zo concreet mogelijk laten invullen. “We zijn blij dat Roos Vermeij (woordvoerder pensioen voor de PvdA in de Tweede Kamer) en Eloy Lindeijer (Chief Investment Management PGGM) zich bereid hebben verklaard die niet geringe taak op zich te nemen. Roos Vermeij schetst de mogelijkheden van de combinatie pensioen-zorg-wonen en Eloy Lindeijer neemt het stokje vervolgens over om de investerings- en financieringsmogelijkheden te bezien.”

Petersen vervolgt: “De trend wordt steeds meer zichtbaar dat pensioendeelnemers niet meer alleen zitten te wachten op een pot met geld, maar dat ze ook willen weten wat ze met dat geld kunnen doen. Kunnen ze straks de zorg die zij nodig hebben nog wel betalen? Pensioenfondsen zouden op die vraag kunnen inspelen en hun deelnemers op maat bedienen.”

Na dit onderwerp wordt de zaal herschikt in een Lagerhuis-setting, waarbij voor- en tegenstanders van een stelling letterlijk tegenover elkaar komen te staan (beter gezegd: zitten). Dat de stellingen genoeg discussiestof opleveren blijkt uit de uitslag van het Nationaal Pensioen Onderzoek. Alleen de eerste stelling (‘DNB-directeur Joanne Kellermann heeft gelijk: we moeten toe naar hooguit 100 pensioenfondsen’) kon op een meerderheid rekenen.

De stellingen ‘De beloning van pensioenfondsbestuurders zou flink opgetrokken moeten worden’ en ‘De plannen in het regeerakkoord om de pensioenopbouw te beperken zijn een goede zaak‘ werden weggestemd.

Traditioneel wordt het symposium afgesloten met een diner waarbij de PBM Communicatieprijzen worden uitgereikt.

GEEN REACTIES