Veranderingen in de bijleenregeling

Uitgangspunt van de bijleenregeling is dat bij verkoop van de woning de overwaarde gebruikt moet worden voor de aankoop van een nieuwe woning. De overwaarde is de verkoopopbrengst minus de eigenwoningschuld (vaak de hypotheek). Wordt de overwaarde niet (helemaal) gebruikt, maar wordt voor dat gedeelte een bedrag bijgeleend, dan is de rente over het bijgeleende bedrag niet aftrekbaar. De lening waarover de rente mag mag worden afgetrokken, kan dus niet hoger zijn dan de aankoopprijs van de nieuwe woning minus de overwaarde van uw oude woning.Voorbeeld De nieuwe woning kost ? 100.000 en de overwaarde van de oude woning is ? 20.000. Dan is de rente van een hypotheeklening van ? 80.000 aftrekbaar is in box 1. Over het bedrag boven die ? 80.000 kan de rente niet worden afgetrokken.Eigenwoningschuld De Belastingdienst beschouwt niet als vanzelfsprekend de gehele hypotheek als eigenwoningschuld. De fiscus erkent als eigenwoningschuld de hypotheek die is afgesloten voor: de aankoop de aankoopkosten de verbetering en het onderhoud de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming Eigenwoningreserve De eigenwoningreserve ontstaat uit de overwaarde bij de verkoop van de (oude) woning, wanneer de verkoopopbrengst hoger is dan de eigenwoningschuld. Ook de overwaarde van verkopen uit het verleden tellen mee.Veranderingen in 2010 Meegefinancierde kosten bij doorstromers tellen nu ook mee en verhogen de nieuwe eigenwoningschuld, waarvoor de rente aftrekbaar is. De verjaringstermijn is teruggebracht van 5 naar 3 jaar. Zo verjaart de eigenwoningsreserve die is blijven bestaan, bijvoorbeeld omdat de eigenaar na verkoop van zijn woning verhuisd is naar een huurwoning, na drie jaar. De goedkoperwonenregeling afgeschaft De goedkoperwonenregeling gold als een uitzondering op de bijleenregeling bij verhuizing naar een goedkoper huis. In de uitvoering is de regeling dermate complex gebleken (ook vanwege de mogelijke samenloop met andere uitzonderingen) dat is besloten om voortaan ook bij verhuizing naar een goedkopere woning de hoofdregel te volgen. Voorbeeld Netto opbrengst oude woning ? 410.000 Eigenwoningschuld oude woning ? 395.000 Overwaarde ? 15.000Aankoop nieuwe woning ? 400.000 In het regime van de goedkoperwonenregeling mocht de rente afgetrokken over een lening van de ‘oude’ eigenwoningschuld van ? 395.000. Vanaf 1 januari 2010 moet de overwaarde ook in dit geval bij de eigenwoningreserve en is aftrek nog mogelijk van de rente over maximaal ? 385.000. Download hier de factsheet Belastingplan 2010 – in en om het huis

GEEN REACTIES