Veel fraude bij autoruitschade

Het Verbond heeft zijn leden opgeroepen extra alert te zijn op mogelijke fraude bij het herstel van autoruitschaden. Diverse verzekeraars hebben de afgelopen tijd misstanden geconstateerd. In een aantal gevallen bleken drie op de tien ruitschadevergoedingen frauduleus te zijn.

Verzekeraars hebben de afgelopen periode een duidelijke toename in het aantal ruitschaden gezien. De lange vorstperiode in december en januari is daar de belangrijkste boosdoener van: ijsvorming in het ZOAB (zeer open asfalt beton) zorgt ervoor dat steentjes in de weg loslaten en opspatten, met sterschaden tot gevolg. Het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) werd de afgelopen maanden door diverse verzekeraars geattendeerd op misstanden bij die schaden. De mate waarin sprake is van misstanden varieert sterk per verzekeraar, maar bij sommige maatschappijen bleek maar liefst dertig procent van de schadevergoedingen frauduleus te zijn.

Bij de gemelde misstanden bleken de meeste zaken betrekking te hebben op claims die zijn ingediend door niet-georganiseerde herstellers, die bijvoorbeeld op grote parkeerplaatsen bij bouwmarkten en meubelboulevards staan om hun diensten gratis aan te bieden.  Dit is gratis tussen aanhalingstekens, want de reparatiekosten worden achteraf bij de verzekeraar geclaimd.

Uit de signalen blijkt dat de claims niet altijd terecht zijn. Soms worden complete ruiten vervangen, terwijl het om een minimale schade, zoals een putje of een ster, gaat. Ook worden niet-gebruikte materialen en mobiliteits-/weekendtoeslagen gedeclareerd of bovenmatige autoruittarieven gehanteerd. Andere signalen zijn het declareren van een ruitvervanging tijdens het inruilproces zonder dat de ruit feitelijk wordt vervangen – dat gebeurt pas bij of kort na de verkoop van het voertuig, waarna de ruit wordt gedeclareerd op de polis van de nieuwe eigenaar.

Om verzekeraars te helpen bij fraudedetectie heeft het Verbond onlangs samen met de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen een speciale kennis- en analysefunctie ingericht. Aan de hand van diverse gegevens (type voertuig, kenteken, bouwjaar, schadeoorzaak, codering ruitschaden, initiatiefnemer tot ruitvervanging, naam autoruithersteller) kunnen de aard en omvang van verzekeringsfraude nog sneller in beeld worden gebracht.

GEEN REACTIES