Vakbekwaamheid 2014 gepubliceerd in Staatsblad

De wijzigingen van het vakbekwaamheidsbouwwerk zijn gepubliceerd in een apart wijzigingsbesluit.

Het gaat om de wijzigingen ten opzichte van Bgfo 2013. Er wordt geen woord gerept over het PE-examen, waarover zoveel ophef is geweest. De regels die daar betrekking op hebben waren reeds in Bgfo 2013 opgenomen. Een aantal brancheverenigingen heeft ervoor geijverd die regels te schrappen, maar vonden daarvoor geen gehoor bij de minister.

Wel zijn de versoepelingen terug te vinden die minister Dijsselbloem eerder aankondigde.

Zo is de overgangstermijn verlengd met een half jaar tot 1 januari 2016 en zijn de vakbekwaamheidseisen voor gevolmachtigden geschrapt.

In artikel 11 is in het vijfde lid reeds geregeld dat de PE-examens uitsluitend bij exameninstituten kunnen worden afgelegd. Aan dit artikel wordt een zesde lid toegevoegd waarin wordt geregeld dat PE-examens ook bij de minister kunnen worden afgelegd. In de praktijk zullen de examens bij DUO worden afgelegd, aangezien de examinering van de bij de minister af te leggen examens aan DUO is gemandateerd. DUO beschikt over toetslocaties waar examens kunnen worden afgenomen. Het is in eerste instantie echter de bedoeling dat de examens bij erkende exameninsti-tuten worden afgelegd. Alleen in het geval er niet voldoende toetslocaties bij exameninstituten voorhanden zijn, kan gebruik worden gemaakt van de toetslocaties van DUO.

Verder wordt de centrale examenbank geïntroduceerd en een centraal informatiesysteem waarin de diploma- en certificaatgegevens van individuele adviseurs worden opgeslagen.

GEEN REACTIES