Uitvaartverzekeraars erg gevoelig voor renterisico

Door een sterke rentedaling kan de solvabiliteitspositie snel verslechteren, waarschuwt Joyce Doezie, toezichthouder bij DNB.

“Natura-uitvaartverzekeraars zijn gevoeliger voor het renterisico dan andere verzekeraars. Het is daarom belangrijk dat ze meerdere keren per jaar een toereikendheidstoets doen”, stelt Joyce Doezie, toezichthouder bij de afdeling Middelgrote en kleine verzekeraars. “Je krijgt dan als verzekeraar beter inzicht in de solvabiliteitspositie en kunt sneller eventuele maatregelen nemen.’

Niet zonder gevaar

Doezie was betrokken bij een onderzoek naar de uitvaartbranche eerder dit jaar. Uit de resultaten bleek dat ondanks de lage rente sommige verzekeraars maar één keer per jaar een toereikendheidstoets uitvoeren. Dit is niet zonder gevaar, legt Doezie uit. “Uitvaartverzekeraars hebben een lange verplichtingenstructuur en renteveranderingen werken daarom sterker door in de financiële situatie. Het beleggingsbeleid kan het renterisico niet volledig afdekken. Door een sterke rentedaling kan de solvabiliteitspositie snel verslechteren.”

Zinvol

Het is volgens Doezie dan ook zinvol dat uitvaartverzekeraars de rentestand niet alleen monitoren maar er in het eigen risicobeheer ook actief mee aan de slag gaan. “Door elk kwartaal de solvabiliteit en de verplichtingen op marktwaarde te berekenen, kun je op tijd inschatten of actie nodig is. Bij problemen verwachten we dat verzekeraars dit bij ons melden.”

Gevoeligheidsanalyses

Een andere manier om proactief te kunnen reageren, is door te werken met gevoeligheidsanalyses. Doezie: “Met behulp van een dergelijke analyse kun je de invloed van bepaalde parameters op de verplichtingenstructuur en de financiële positie vaststellen. Voorbeelden van parameters zijn de rente, de bedrijfskosten en de kosten van een uitvaart.”

Emotioneel

Voor uitvaartverzekeraars zijn de good practices van DNB een hulpmiddel voor een intensiever risicobeheer, aldus Doezie. Een van de good practices gaat specifiek in op de toereikendheidstoets. Het is een goede manier om een betere kijk op de risico’s van de verplichtingen te krijgen. “Juist bij een emotioneel onderwerp als de uitvaart willen polishouders dat de uitkering goed geregeld is en dat er geen onzekerheden zijn.”

GEEN REACTIES