Erik Schouten: Uitvaart als bankspaarproduct

Het is naar voor mij de vraag of een dergelijk bankspaarproduct aan de behoefte kan voldoen. Het kabinet heeft de vrijstelling in box 3 voor overlijdensverzekeringen uitgebreid met een bankspaarvariant.

Overlijdensverzekeringen bestaan in verschillende vormen. Bij sommige producten is het element van risicosolidariteit – producten waarvan de hoogte, duur en aanvang zeer onzeker zijn – prominent aanwezig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een kapitaalverzekering in verband met de financiering van een eigen woning die een verzekerd bedrag ten gevolge van eerder overlijden uitkeert.

Bij andere producten is het element van vermogensopbouw belangrijker, zoals bij een uitvaartkoopsompolis. De laatste categorie van producten lijkt zich volgens het kabinet goed te lenen voor een bankspaarvariant, en stelt voor dat mensen geld op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank opzij kunnen zetten om te sparen voor de uitvaart. Deze geblokkeerde rekening valt onder de bestaande vrijstelling voor uitvaartverzekeringen van box 3. De bestaande box 3 vrijstelling wordt niet verhoogd, maar de geblokkeerde spaarrekening biedt een alternatieve mogelijkheid.

De box 3 vrijstelling voor uitvaartverzekeringen is van toepassing op de som van de waarde van uitvaartverzekeringen en geblokkeerde spaarrekeningen.

Het is naar mijn idee overigens de vraag of een dergelijk bankspaarproduct aan de behoefte kan voldoen. Kenmerk van een verzekering is immers dat er een afgesproken uitkering volgt als het verzekerde voorval zich heeft voorgedaan. Ook al is er maar één premie betaald.Wanneer iemand heeft gekozen voor een bankspaarvariant en komt te overlijden, is het natuurlijk afhankelijk van de omvang van de spaarpot of hiermee een uitvaart betaald kan worden. Wanneer iemand een klein bedrag per maand spaart, kan het een aantal jaren duren voordat genoeg geld gespaard is om de uitvaart te kunnen betalen. Bij overlijden vóór dit moment moet er voldoende geld zijn uit andere bronnen om het verschil te kunnen financieren.

Banken zullen hier hun klanten goed op moeten wijzen!drs.

Erik Schouten, werkzaam bij AEGON Adfis, Adviesgroep Juridische en Fiscale Zaken en verbonden aan het CompetenceCenter for Pensionresearch van de Universiteit van Tilburg

GEEN REACTIES