Tweede Kamer steunt pensioenakkoord na concessies Kamp aan PvdA

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft het op het laatste moment gewijzigde pensioenakkoord aanvaard.

In een nachtelijk debat kreeg minister Kamp van VVD, CDA, PvdA, Christen Unie en SGP groen licht. De enige partij die nu nog roet in het eten kan gooien is de Vakcentrale FNV, die maandag haar standpunt bepaalt.

De PvdA heeft haar steun duur verkocht. Kamp moest toezeggen dat hij ‘naar schatting 40 miljoen euro’ beschikbaar zal stellen om mensen die onafgebroken gewerkt hebben tegen een minimuminkomen tegemoet te komen. Zij kunnen op 65-jarige leeftijd stoppen met werken tegen een korting van maximaal 3% in 2025 indien zij de laatste vier jaar van hun werkzame leven daarvoor de werkbonus inzetten. Kamp zal het daardoor beschikbaar komende bedrag van 8400 euro verhogen met 1200 euro.

Voor welke groep precies deze faciliteit gaat gelden werd niet duidelijk. Kamp had het oog op mensen met een minimumloon; de PvdA sprak consequent over mensen met een laag inkomen.

Het aangenomen pensioenakkoord is dat zoals door sociale partners overeengekomen, aangevuld met de toezeggingen van Kamp in zijn brief van 14 september en tijdens het debat van 15 september.

In het debat zegde Kamp toe in maart aan te geven op welke wijze een ‘generatieproof’ pensioen gegarandeerd kan worden. Daarbij zal het gebruik van een ‘zo risicoloos mogelijke discontovoet’ en een waarschijnlijk wettelijk verplichte egalisatiereserve de belangrijkste ingrediënten vormen.

Een andere toezegging van de minister is dat mensen die in 2020 na hun 65e vanuit de WW in de bijstand terecht komen niet aan een vermogens-/inkomenstoets zullen worden onderworpen.

Hoewel deze zaken pas in 2020 en 2025 gaan spelen beloofde Kamp al in deze kabinetsperiode een en ander in regelingen vast te leggen en de noodzakelijke financiële dekking te vinden.

GEEN REACTIES