Tweede Cybersecuritybeeld Nederland verschenen

Een aantal cybersecurityincidenten uit 2011 had voorkomen kunnen worden door het treffen van bekende basismaatregelen.

“De cyberincidenten van de afgelopen periode laten zien dat het een uitdaging is om adequate en vooral tijdige maatregelen te nemen die Nederland weerbaar maken tegen dreigingen in de digitale wereld. De dagelijkse realiteit laat een breed scala van incidenten zien. In het nieuws wordt regelmatig bericht over aanvallen op kwetsbaarheden en verstoringen van de complexer wordende ICT-infrastructuur.

Nieuwe aanbieders, technieken en diensten zorgen ervoor dat de maatschappelijke afhankelijkheid van internet steeds groter wordt. De cybersecurityincidenten leren echter ook dat internet en ICT kwetsbaarheden bevatten die gebruikt kunnen worden door kwaadwillenden.

De signalen zijn niet nieuw. Als in een mantra volgen incidenten en adviezen elkaar voortdurend op. Maar dat leidt nog niet altijd tot de juiste acties. Een aantal incidenten uit 2011 had voorkomen kunnen worden door het treffen van bekende basismaatregelen.

Toch is navolging van de verbeteradviezen bij deze incidenten achterwege gebleven door onbekendheid met de kwetsbaarheden en maatregelen of door onvoldoende gevoel van urgentie.”

Het tweede Cybersecuritybeeld bevat daarom herhalingen die nog steeds actueel zijn of die door nieuwe ontwikkelingen relevanter zijn geworden. Het beschrijft ook de incidenten, dreigingen en kwetsbaarheden die voor Nederland relevant zijn, “opdat organisaties en individuen hun inzicht in de cyberrisico’s kunnen vergroten en met de juiste maatregelen hun weerbaarheid kunnen verhogen. Ook geeft het voor het eerst een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving.

Ook de komende periode blijven incidenten, kwetsbaarheden en dreigingen een gegeven.

De uitdaging is om hieruit lering te trekken, response voor te bereiden en herhaling te voorkomen.”

GEEN REACTIES