Toezicht op productontwikkeling lijkt ver weg

Minister De Jager biedt de financiële branche de mogelijkheid om verschoond te blijven van toezicht van de AFM op productontwikkeling, maar houdt wel druk op de ketel.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij stelt, net als de AFM, zeer te hechten aan productontwikkeling waarbij het belang van de klant centraal staat. vindt het van belang dat banken en verzekeraars hier zelf hun verantwoordelijkheid nemen. "De sector maakt momenteel ook stappen op dit gebied. Banken en verzekeraars hebben in hun codes onder meer de verplichting opgenomen tot het hebben van een adequaat functionerend Product Goedkeuringsproces waarin (onder andere) de zorgplicht jegens de klant zorgvuldig wordt geborgd. De minister heeft de Monitoring Commissie gevraagd in haar rapportage expliciete aandacht aan dit onderwerp te besteden.

"Ik heb dan ook de voorkeur om na rapportage van de Monitoring Commissie op dit punt te bepalen of wettelijke verankering van toezicht op productontwikkeling door de AFM noodzakelijk is en op welke wijze deze moet worden vormgegeven. De bevindingen van de Monitoring Commissie kunnen bovendien belangrijke input vormen wanneer wordt besloten tot een wettelijke verankering.

De Jager benadrukt dat zodra blijkt dat de sector haar verantwoordelijkheid niet neemt, hij alsnog op zeer korte termijn de toezichthouder hierin een wettelijke rol zal geven. En om druk op de ketel te houden eindigt hij zijn brief: "Om geen vertraging op te lopen ten aanzien van eventuele wettelijke maatregelen zal ik reeds nu met de voorbereiding daarvan aanvangen."

GEEN REACTIES