Terugwentelingsregeling geschrapt

Lijfrentepremies zijn aftrekbaar in het kalenderjaar van betaling. De mogelijkheid om deze terug te wentelen naar het voorafgaande kalenderjaar is geschrapt. Tot 1 januari 2011 was het mogelijk de premies die binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waren betaald af te trekken in het vorige kalenderjaar. Het kabinet vindt die termijn niet meer nodig. De noodzakelijke gegevens voor de voor de berekening van de fiscale jaarruimte, zoals het inkomen en de pensioenaangroei (factor A), zijn ruim op tijd bekend omdat deze zijn gebaseerd op de situatie in het jaar vóór de aangifte, aldus de Memorie van Toelichting.

Daarnaast zijn er nog andere redenen. De terugwentelingsmogelijkheid maakt voorinvulling van lijfrentepremies op het aangifteformulier onmogelijk. Afgelopen jaren heeft namelijk een succesvolle proef plaatsgevonden met de vooringevulde aangifte. De Belastingdienst werkt daarom aan het voorinvullen, waaronder lijfrentepremie, van meer posten van de aangifte. De gegevens dienen immers ruim voordat de terugwentelingsmogelijkheid is geëindigd door de Belastingdienst te worden verwerkt. Daarnaast levert de terugwentelingsmogelijkheid volgens het kabinet een risico om de lijfrentepremie dubbel in aftrek te brengen. Bij omzetting van de oudedagsreserve en staking van de onderneming bestaat een ruimere terugwentelingstermijn van zes maanden. Deze terugwentelingsmogelijkheid blijft wel gehandhaafd omdat deze termijn in de praktijk noodzakelijk blijkt.

GEEN REACTIES