Studieschuld wordt vaak niet meegenomen bij hypotheekaanvraag

Van de afgestudeerden met een studieschuld heeft 39% deze schuld niet opgegeven bij de hypotheekaanvraag.

Dit blijkt uit recent onderzoek van BKR onder afgestudeerden met een studieschuld. Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Het is een gemiste kans als minister Bussemaker registratie niet bij haar plannen voor een nieuw leenstelsel betrekt. Dit is hét moment om dat juist wel te doen.”

Vooral onwetendheid

Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan niet te weten dat zij de studieschuld moeten melden bij het afsluiten van een hypotheek. Ruim 14% van de ondervraagden meldt de studieschuld niet omdat zij op dat moment de studieschuld nog niet aan het aflossen zijn. Een kleiner deel van de ondervraagden (7%) geeft aan de studieschuld bewust te verzwijgen. Van den Bosch: “Op dit moment is het mogelijk om de studieschuld al dan niet bewust te verzwijgen.

Hierdoor worden er hypotheken uitgegeven die iemands draagkracht te boven gaan. Daarom pleit BKR er bij minister Bussemaker al langer voor om de studieschuld te registreren. Zo ontstaat er meer inzicht en kunnen hypotheekverstrekkers een verantwoorde berekening van de hoogte van een hypotheek maken. Hiermee voorkomen we onnodige overkreditering en problematische schulden.”

Probleemschulden nemen vooral toe bij afgestudeerden

“Door de invoering van het sociale leenstelsel gaan studenten steeds meer lenen en zal de schuldenlast voor hen toenemen. Nu al geeft 28% van de ondervraagden aan soms moeite te hebben met rondkomen door de combinatie van hypotheekkosten en aflossing van de studieschuld. Ook de garantie op een goede baan is na het afronden van de studie niet langer vanzelfsprekend. Uit onderzoek van de overheid zelf blijkt dan ook dat de grootste stijging van betalingsachterstanden juist bij HBO- en WO-afgestudeerden te vinden is.”

Nederland loopt achter

Duitsland, Engeland en de meeste Scandinavische landen registreren studieschulden al langere tijd. In Europees opzicht loopt Nederland dus achter, vindt het BKR. Van de ondervraagden, afgestudeerden met een studieschuld, vindt 46% dat de studieschuld geregistreerd zou moeten staan. Alleen zo kan de daadwerkelijke maandlast inzichtelijk gemaakt worden.

Sinds 1 april 2013 gelden er voor het meewegen van de studieschuld al wel afspraken. De overheid en hypotheekverstrekkers hebben bepaald dat een studieschuld voor 0.75% mee moet wegen bij het verstrekken van een hypotheek. Die afspraken zijn weinig effectief als veel studieschulden onbekend blijven.

GEEN REACTIES