Sociale controle is slimme keuze: familie en bekenden betrekken bij hypotheek van Obvion

Obvion introduceert als eerste Nederlandse hypotheekverstrekker een hypotheek die is gebouwd op ‘peer-to-peer’-principes: de Obvion MetElkaarhypotheek.

Een gedeelte van de lening wordt gefinancierd door familie of bekenden, het resterende deel leent de geldlener van Obvion. Obvion biedt zekerheid voor deze constructie. Obvion neemt de lening over indien de geldverstrekker zijn lening wil stopzetten. Daarnaast staat de hypotheekverstrekker garant voor rente en aflossing voor familielid of bekende.

Obvion wil met de MetElkaarhypotheek inspelen op de trend van de deeleconomie. Familie of bekenden (uitlener) lenen geld aan degene die een woning wil kopen. De uitlener ontvangt hiervoor een rentevergoeding die doorgaans hoger is dan de rentevergoeding op een normale spaarrekening. Daarnaast krijgt de geldlener een korting op het rentepercentage van het leningdeel dat door familie of bekenden is gefinancierd. Het andere deel van de hypotheek leent de geldlener bij Obvion. Deze constructie biedt financiële voordelen voor beide partijen.

Net zoveel zekerheid als een gewone hypotheek

Obvion vindt het belangrijk dat afnemers van de hypotheek de zekerheid hebben dat ze in hun huis kunnen blijven wonen. Ook als de uitlener de lening eerder wil stopzetten. Cynthia Tulp, Manager Marketing, Sales en Communicatie bij Obvion Hypotheken: ‘We hanteren bij de MetElkaarhypotheek heel bewust dezelfde leennormen als een standaard hypotheekproduct. Familie en bekenden die het geld uitlenen, kunnen bijvoorbeeld besluiten om de lening stop te zetten. Wij kunnen de lening dan volledig overnemen. Wanneer de uitlener het geld teruggestort krijgt, zetten wij het leningdeel om in een volledige hypothecaire lening bij Obvion, die de geldlener kan dragen.’ Daarnaast biedt Obvion ook zekerheid naar de uitlener. Komt de geldlener in financiële problemen? Dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor de uitlener. Tulp: ‘Wij staan garant voor de maandelijkse rente en aflossing. Zo hebben beide partijen gemak en zekerheid. De zekerheid voor beide partijen en het verantwoord omgaan met hypotheken, maakt de MetElkaarhypotheek een interessant product.’
Van ‘peer-to-peer’ naar crowdfunding?

Obvion ziet een maatschappelijke trend waarbij mensen elkaar verder willen helpen, ook op financieel gebied. Tulp: ‘Wij willen als hypotheekverstrekker daar graag de faciliteiten voor bieden en dit mogelijk maken voor een bredere groep dan alleen familie. De MetElkaarhypotheek is een product dat is gebouwd conform de ‘peer-to-peer’ principes: niet alleen een familielid, maar ook een vriend of bekende van de hypotheeknemer kan hem of haar financieel helpen door geld te lenen. Obvion sluit niet uit dat in de toekomst de mogelijkheden voor een bredere groep beschikbaar worden gesteld. Of en hoe dat uiteindelijk kan leiden tot de toepassing van crowdfunding bij woningfinanciering is een vraag die Obvion gaat onderzoeken. Tulp: ‘De MetElkaarhypotheek is de eerste stap naar modernisering van de hypotheekmarkt. Dit product helpt ons om verder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de Nederlandse markt.’

De betreffende geldverstrekkers kunnen het rendement van hun lening controleren via een online platform.

GEEN REACTIES