Snoeiharde kritiek van ZN op Consumentenbond

De actie waarmee de bond verzekeraars wil dwingen de zorgpremie met € 300 te verlagen is maatschappelijk onverantwoord en de argumenten tendentieus.

De Consumentenbond is een actie gestart om verzekeraars te dwingen de zorgpremie met € 300 te verlagen en grijpt daarbij naar het petitie-middel.

De bond maakt stemming door te stellen dat sommige zorgverzekeraars een solvabiliteitsmarge van “maar liefst” 230% hanteren, “terwijl 150% vereist is.” Weg met die buffers, vindt de bond en berekende op die grondslag dat “VGZ de premie komend jaar met €89 kan verlagen en CZ zelfs met €487”.

Zorgverzekeraars Nederland reageert furieus en noemt de actie “maatschappelijk onverantwoord”.

Niet alleen omdat de berekeningen en aannames van de Consumentenbond in financieel opzicht volgens ZN zeer discutabel zijn, “maar vooral omdat de bond met een petitie onder de titel ‘premiejagen’ voor verzekerden volstrekt onrealistische verwachtingen wekt en daarmee niet alleen zorgverzekeraars, maar de hele zorgsector in een kwaad daglicht plaatst.”

Een premieverlaging van 300 euro per jaar zou bij 13,3 miljoen premiebetalende verzekerden leiden tot 4 miljard minder inkomsten per jaar en daarmee tot fors verlies voor zorgverzekeraars rekent ZN voor.

“Zorgverzekeraars willen niet onnodig geld in kas houden, maar moeten wel toekomstige schokken en extra taken kunnen opvangen. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het daarom niet verstandig de financiële reserves tot de minimaal vereiste 150% te beperken. Dat heeft niet alleen te maken met onzekerheid over verwachte strengere Europese eisen, maar ook met de voorgenomen uitbreiding van het pakket in 2015, als delen van de ouderenzorg naar de Zorgverzekeringswet worden overgeheveld. En de veronderstelling van de Consumentenbond dat het resultaat per zorgverzekeraar over 2013 minstens gelijk zal zijn aan 2012, is op zijn best een slag in de lucht.”

“Ronduit tendentieus”, noemt ZN zinnen als ‘Een flink deel van de premie gaat helemaal niet op aan zorg’ Datzelfde geldt voor het beeld dat wordt opgeroepen dat de zorgkosten stijgen vanwege de ‘recordwinsten’ van zorgverzekeraars. “Als geen ander weet ook de Consumentenbond dat de zorgkosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen en dat de zorgverzekeraars samen met andere partijen in de zorg enorm hun best doen om de kostenstijging te beperken: minder meer, dus. Verder noemt de bond in dit kader ook ‘fraude en verspilling’. Dat zijn problemen die ook zorgverzekeraars aanpakken, maar het is erg gemakkelijk en tendentieus om daar een directe forse premieverlaging aan te koppelen.”

In 2013 is na jaren van overschrijdingen voor het eerst een meevaller in de zorgbegroting gerealiseerd. Vooral vanwege het scherp inkopen van medicijnen konden de zorgverzekeraars de premie over 2013 gemiddeld iets laten dalen en kwamen ze lager uit dan de verwachting van de minister. Voor 2014 ziet de minister opnieuw ruimte voor een beperkte daling van de premie; de komende weken maken de zorgverzekeraars hun premie over 2014 bekend. DSW heeft al laten weten de premie met € 90 per jaar te verlagen.

Fijntjes wijst ZN er tenslotte op dat zorgverzekeraars vrijwel allemaal niet-winstbeogende instellingen zijn, waardoor de ‘winsten’ niet naar aandeelhouders gaan, maar het geld blijft van verzekerden. “Van iedere euro premie gaat 95 cent naar de zorg, 4 cent is bestemd voor de uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars zelf en ongeveer 1 cent wordt toegevoegd aan reserves.”

GEEN REACTIES