Schippers vindt zorgspaarproduct van Menzis en AEGON niet ongewenst

Het zorgspaarproduct leidt niet tot tweedeling in de samenleving en tast solidariteit AWBZ niet aan.

Dit antwoordde minister Edith Schippers (VWS) op Kamervragen van het SP-lid Leijten.

Menzis en AEGON Bank hebben aangekondigd in het voorjaar van 2012 een zorgspaarproduct in de markt te zetten.

Zorgsparen is het sparen van geld, dat aangewend kan worden om zo lang mogelijk zelf de regie te houden over wonen, zorg en welzijn. Met een spaarrekening die op termijn meer maatwerk levert in zorg of welzijn dankzij persoonlijk zorg(inkoop)advies, een aantrekkelijke rente en inkoopvoordeel op zorgproducten.

Toekomst

"Toegang tot en kwaliteit van zorg op de lange termijn worden steeds minder vanzelfsprekend – kijk maar naar de Rijksbegroting", licht Roger van Boxtel toe. "Steeds meer mensen denken na over de zorg die ze in de toekomst verwachten nodig te hebben, en willen daarin meer regie. Dat blijkt uit onderzoek dat we deden. Met Zorgsparen helpen we mensen langer zelfstandig te wonen en eigen keuzes te maken over gewenste zorg en de daarvoor benodigde financiële middelen."

Zekerheid

Bestuursvoorzitter Marco Keim van AEGON vindt het belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van hun financiële toekomst. "AEGON wil klanten helpen met een financieel gezonde toekomst. Zorgsparen past naadloos in deze visie. Het is een spaarproduct voor nu en later", aldus Keim. "Net als in de pensioenmarkt zie je in de zorgmarkt de tendens dat mensen steeds meer zelf verantwoordelijk worden. Uit onderzoek blijkt dat ze bereid zijn om daarvoor ook geld opzij te zetten. Met de expertise van Menzis in advies op maat en per levensfase, en in zorginkoop, kunnen we in die behoefte voorzien."

Kamervragen

De SP vindt dat hiermee een ongewenste tweedeling in de ouderenzorg wordt geïntroduceerd, omdat mensen die zich dat kunnen permitteren gaan sparen voor een luxe zorg. “Zou u bijvoorbeeld accepteren dat rijke ouderen thuiszorg via Menzis/ AEGON krijgen en minder gefortuneerden bij het Wmo-loket van de gemeente moeten aankloppen?”, vraagt Leijten aan de minister.

Zij antwoordt: “De marktpositioneringsstrategie behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de verzekeraar. De burger maakt zelf een afweging of hij al dan niet gebruik wil maken van (spaar)producten die verzekeraars aanbieden. Ook nu al kunnen mensen geld opzij zetten voor onvoorziene uitgaven door bijvoorbeeld geld op een spaarrekening te zetten of een lijfrentepolis af te sluiten. Het gelanceerde ‘zorgspaarproduct’ verandert niets aan de collectieve zorgarrangementen zoals we die in Nederland kennen en de solidariteit die daarin besloten ligt.” En: “Solidariteit blijft ook na overheveling van de uitvoering van de AWBZ naar zorgverzekeraars onverkort overeind. Het daarnaast aanbieden van een specifiek commercieel product doet hier niet aan af.”

GEEN REACTIES