(Findinet) Schaderegeling schuldloze derde ook voor gesubrogeerde verzekeraar

In 2008 heeft zich te Leidschendam een aanrijding voorgedaan waarbij vier auto’s betrokken waren. De voorste auto, verzekerd bij partij A, stond met het knipperlicht naar links te wachten tot de weg vrij was om linksaf te slaan. Achter hem stond een auto, verzekerd bij partij B, te wachten. Deze auto werd van achteren geraakt door een auto verzekerd bij verzekeraar C en werd vervolgens doorgedrukt op de voorste auto. Na deze aanrijding kwam een vierde auto, verzekerde bij verzekeraar D, nog achterop gereden bij de auto verzekerd bij verzekeraar C.

Partijen zijn het eens dat Schaderegeling Schuldloze Derde van toepassing is, waarbij de verzekerde van partij A als schuldloze derde wordt aangemerkt en partij B als regelend verzekeraar optreedt. Partij A heeft partij B aangesproken op grond van Bedrijfsregeling 7. Partij B heeft daarop de verzekerde van partij A schadeloos gesteld. A en B verschillen van mening over de vraag of de regelend verzekeraar ook de kosten voor expertise en rechtsbijstand dient te vergoeden aan de rechtsbijstandverzekeraar van de schuldloze derde.

De Geschillencommissie is van oordeel dat een dergelijke discussie niet dienstig is aan het doel van Bedrijfsregeling 7 (Schuldloze Derde). Dit geldt te meer daar het convenant Regeling Buitengerechtelijke Kosten Materieel mede ten doel heeft deze subrogatiediscussie in individuele dossiers te voorkomen.

Een beroep op Bedrijfsregeling 7 leidt ertoe dat het convenant Regeling Buitengerechtelijke Kosten Materieel in werking treedt.

"Voorkomen dient te worden dat de discussie over subrogatie in Bedrijfsregeling 7 of het convenant Regeling Buitengerechtelijke Kosten Materieel sluipt. De regelingen zouden op die wijze hun doel voorbij schieten. Bovendien kan hierdoor de onwenselijke situatie ontstaan dat rechtsbijstandverzekeraars ontmoedigd worden namens hun cliënten een beroep op Bedrijfsregeling 7 te doen."

GEEN REACTIES