Risico korting pensioenrechten herverzekerde fondsen afgewend

Deelnemers hoeven niet langer te vrezen voor tekorten bij herverzekerde pensioenfondsen. Het kabinet heeft geoordeeld dat de door de verzekeraar geboden zekerheden voldoende waarborg bieden.

"Dit is goed nieuws", aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. "Deelnemers bij een herverzekerd fonds hebben nu dezelfde zekerheid als deelnemers in een rechtstreeks verzekerde regeling. Dat was altijd al ons uitgangspunt en wordt nu ook onderschreven door minister Henk Kamp van Sociale Zaken".
Een groot aantal pensioenfondsen heeft zijn risico´s geheel of gedeeltelijk herverzekerd bij een verzekeraar. Het enige risico dat een volledig herverzekerd fonds zelf draagt is het kredietrisico van de verzekeraar. De Ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van minister Kamp om het financieel toetsingskader voor herverzekerde fondsen te vereenvoudigen. De aanpassing houdt in dat herverzekerde fondsen – voor het herverzekerde deel – geen rekening hoeven te houden met het kredietrisico op de verzekeraar bij de berekening van het vereist eigen vermogen en van de waarde van de vordering van het fonds op de verzekeraar. De vordering hoeft niet te worden verlaagd vanwege het kredietrisico van de verzekeraar.Op dit moment worden er zowel eisen gesteld aan de verzekeraar als aan het herverzekerd fonds ter afdekking van het risico van faillissement van de verzekeraar. Van deze dubbele zekerheid is door de maatregel van Sociale Zaken geen sprake meer.

GEEN REACTIES