Regering slaat DNB-waarschuwing hypotheekrisico’s in de wind

De onzekere situatie op de woningmarkt vergroot het belang van het beleid om niet te tornen aan de hypotheekrenteaftrek.

Dat antwoordt minister De Jager op Kamervragen van de PvdA. De fractie wijst daarin op uitspraken van DNB-president Klaas Knot over de risico’s van de hoge hypotheekschuld van Nederlanders. De hypotheekrenteaftrek moet aangepast worden, aldus Knot. (Zie ook: ‘DNB wil fictief aflossingsschema’.)

“De hoge hypotheekschuld in Nederland houdt verband met het heersende fiscale regime, dat huishoudens aanzet tot maximaal lenen en minimaal aflossen. Eerder dit jaar zijn goede stappen gezet met normafspraken voor een maximale hypotheek van 106 procent. In logisch vervolg hierop zouden aflossingsvrije hypotheken moeten worden ontmoedigd. Zo zou bij de bepaling van de maximale hypotheekrenteaftrek kunnen worden uitgegaan van een fictief aflossingsschema. Rentebetalingen gedurende de looptijd van de lening worden dan geleidelijk aan minder fiscaal aftrekbaar, waarmee het aantrekkelijker wordt ook daadwerkelijk steeds meer af te lossen”, aldus DNB.

Deelt u deze mening, vroegen de Kamerleden aan de minister en bent u bereid om met alle betrokken partijen een nationaal Woonakkoord over integrale maatregelen ten aanzien van de huur- en koopmarkt te sluiten?

Het antwoord van de minister luidt op beide vragen ‘neen’.

“Het kabinet heeft steeds overlegd met alle partijen, zowel in de aanloop naar de Woonvisie als daarna. Mede gelet op de uitvoering van de in de Woonvisie opgenomen maatregelen voor de

koop- en huursector is het kabinet van mening dat een woonakkoord niet nodig is. Naar het oordeel van het kabinet is een discussie over verandering van de hypotheekrenteaftrek in ieder geval niet geschikt voor verbetering van de woningmarkt.”

“Zoals diverse malen aan de Kamer gecommuniceerd, recent nog met de Woonvisie, is het beleid van het kabinet ten aanzien van de koopmarkt erop gericht om de hypotheekrenteaftrek in stand te houden en daarbij de financiële risico’s van hoge hypotheekschulden te beperken. De huidige onzekere situatie op de woningmarkt vergroot het belang van dit beleid. Wat betreft de huurmarkt wordt erop gewezen dat dit kabinet momenteel belangrijke structurele hervormingen doorvoert, zoals het focussen van corporaties op hun kerntaken en het bevorderen van de doorstroming.”

De minister vindt dat met de huidige gedragscode de excessen in hypotheekverstrekking voldoende zijn aangepakt.

In zijn antwoord schenkt de minister geen aandacht aan de waarschuwing van Knot dat “het huidige samenspel van regelgeving en hypothecaire kredietverlening tot kwetsbaarheden leidt bij huishoudens, maar ook bij banken en via de achtervangfunctie bij de NHG zelfs bij de overheid. Banken kunnen de grote hypothecaire kredietportefeuille maar ten dele financieren met spaargeld en zijn daarom afhankelijk van marktfinanciering. Door vertrouwensverlies in het eurogebied staat marktfinanciering onder druk.”

GEEN REACTIES