Redelijke termijn van aankoop

Bij expiratie van een lijfrenteverzekering of het bereiken van de einddatum van een lijfrentespaarrekening dienen de lijfrentetermijnen binnen een redelijke termijn aangekocht te worden. Deze redelijke termijn is bij in leven zijn van de verzekerde zes maanden en bij overlijden twaalf maanden. Bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld het niet kunnen traceren van de begunstigde, kunnen deze termijnen verlengd worden. Het komt in praktijk ook voor dat de belastingplichtige een langere periode bezig is met "shoppen" om een hogere uitkering te kunnen krijgen.

Ten aanzien van de redelijke termijnen zijn er twee wijzingen voorgesteld die een uitbreiding vormen ten opzichte van de huidige situatie.
De termijn tot bepaling van de duur van de termijnen eindigt bij het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar van expiratie bij in leven zijn en het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van expiratie bij overlijden. Mochten er omstandigheden zijn waardoor redelijkerwijs niet aan de gestelde termijnen kan worden voldaan dan is een uitzondering mogelijk. Daarnaast wordt het heffingstijdstip bij overschrijding van voorgaande redelijke termijnen vastgesteld op het tijdstip van overschrijding in plaats van de expiratiedatum.

Deze regeling is ook van toepassing op pre Brede Herwaardering lijfrenteverzekeringen.

GEEN REACTIES