Rapportcijfers voor verzekeraars

Op www.verzekeraarsinbeeld.nl staan voortaan de rapportcijfers van de Nederlandse verzekeraars. Klanten kennen deze cijfers aan hun eigen verzekeraar toe.

Dit is een initiatief van de sector zelf om consumenten te helpen bij het bepalen van hun keuze voor een verzekeraar.  De verzekeraars worden vergeleken op aspecten zoals klantgerichtheid, duidelijkheid, contact en deskundigheid. Ook maakt het verzekeraars duidelijk op welke punten er ruimte is voor verbetering.

Aan de ‘benchmark’ www.verzekeraarsinbeeld.nl nemen in totaal vijftig verzekeraars/ verzekeringslabels deel. De deelnemers krijgen rapportcijfers op in totaal zes aspecten van klantbediening. De site geeft gemiddelden, maar ook gedetailleerder informatie per onderwerp. Klanten kunnen via de site gemakkelijk nagaan hoe door henzelf geselecteerde verzekeraars onderling scoren op verschillende punten. In totaal zijn 11.216 klanten van verzekeraars ondervraagd.

De site www.verzekeraarsinbeeld.nl is gebaseerd op onderzoek van TNS NIPO en geeft naast rapportcijfers ook inzicht in persoonlijke klantervaringen. In totaal zijn ruim 5000 klantreacties te raadplegen. “De klant kan beter dan wie ook de prestaties van verzekeraars beoordelen. Klantervaringen en de cijfers die klanten toekennen staan daarom centraal in deze site. Het maakt inzichtelijk hoe verzekeraars zich tot elkaar verhouden en dat zal de vernieuwing in de sector een impuls geven”, stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

TNS NIPO zal het onderzoek jaarlijks herhalen, zodat duidelijk wordt waar er sprake is van verbeteringen. Bij de eerste meting kwamen als vier best scorende verzekeraars de schadeverzekeraars ZLM, ANWB Verzekeren en Centraal Beheer/Interpolis (op een gedeelde derde plaats) naar voren.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)

GEEN REACTIES