Provisie moet mogelijk blijven voor alle producten

De OvFD vindt dat alle beloningsvormen, waaronder provisie, mogelijk moeten zijn en blijven voor zowel complexe producten, hypothecair krediet als schadeverzekeringen.

De beloning voor complexe producten en hypothecair krediet is al transparant en de OvFD vindt dat financiële dienstverleners op termijn een expliciete afspraak met de klant moeten maken over de wijze waarop ze voor complexe producten en hypothecair krediet beloond worden.Maar voordat het zo ver is moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan.Het persbericht van OvFD

"Het intermediair moet tevens, al dan niet via provisie, een adequate – transparante – beloning blijven ontvangen van aanbieders c.q. geldverstrekkers voor de werkzaamheden die ze voor hen verrichten." Daarnaast moet een nieuw beloningsstelsel een volledig level playing field als uitgangspunt hebben. Aanbieders moeten eerst een volledige range aan nettoproducten in de markt gaan zetten en er moeten fiscale waarborgen worden ingebouwd.

GEEN REACTIES