‘Premie zorgverzekering is de eerste betaling die sneuvelt’

'Premie zorgverzekering is de eerste betaling die sneuvelt'

Het Nibud roept zorgverzekeraars, verhuurders, en maatschappijen voor nutsvoorzieningen op om i.v.m. de coronacrisis snel contact te zoeken met hun klanten bij dreigende betalingsachterstanden. “Mensen willen wel betalen, maar kunnen het nu niet.”

Een peiling van het Nibud laat zien dat bijna twintig procent van de Nederlanders in maart een inkomensterugval ervoer als gevolg van de coronacrisis. 21 procent verwacht die terugval ook in april. Zoals al bekend, ervaren ‘kwetsbare werkenden’ zoals jongeren, flexwerkers en zelfstandigen op dit moment vaker een terugval dan mensen in loondienst. Van mensen in loondienst maakt 16 procent zich zorgen over het inkomen, terwijl dat percentage bij jongeren en zelfstandigen op respectievelijk 33 en 46 procent ligt. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: “Jongeren en zelfstandigen zijn degenen die ook als het goed gaat, de grootste inkomensonzekerheid hebben. In tijden van crisis krijgen zij als eerste de hardste klappen.”

Spaargeld en bezuinigen
Ruim een derde van alle Nederlandse huishoudens verwacht dat zij de komende tijd moeilijk rond kunnen komen, blijkt uit de peiling. Als zij rekeningen niet meer kunnen betalen, is de premie voor de zorgverzekering de eerste betaling die sneuvelt. Bijna 30 procent van alle ondervraagden heeft niet voldoende geld achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen. Mensen met een daadwerkelijke inkomensterugval geven aan dat zij met spaargeld en bezuinigen hun tekorten proberen op te vangen. Minder dan 10 procent denkt aan hulp van derden (zoals de gemeente of het vragen van uitstel van betaling).

‘Niet modderen’
In eerder onderzoek zag het Nibud al dat mensen met financiële problemen lang wachten met het vragen om hulp. De problemen nemen daardoor enorm in omvang toe. “Wij doen daarom een dringende oproep aan verhuurders, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, internet- en telefoonproviders, waterbedrijven, etc. om contact te zoeken met hun klanten op het moment dat zij zien dat rekeningen niet worden betaald,” zegt Vliegenthart. “Laat ze niet modderen, maar help ze eruit door mee te denken over welke mogelijkheden er wél zijn.”

Bron: Nibud

GEEN REACTIES