Politiek lette teveel op banken en te weinig op woningmarkt

Raymond Knops (CDA): de politiek had in haar drang om de banken te reguleren wellicht te weinig oog voor de gevolgen op de woningmarkt.

Eén dag voor de verkiezingen stond het congres van brancheorganisatie VBO Makelaar in het teken van hervorming van de woningmarkt. Ruim 800 makelaars debatteerden aan de hand van drie stellingen met (kandidaat) Tweede Kamerleden van VVD, SP, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de bedenkers van het woningplan Wonen 4.0.

Belangrijkste conclusie: banken moeten weer de ruimte krijgen om maatwerk te leveren bij het verstrekken van hypotheken.

Ook moet nog eens goed worden gekeken naar de BTW-verhoging naar 21% voor nieuwbouwwoningen.

Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, leidde het debat in. Hij benadrukte dat banken weer de ruimte moeten krijgen om maatwerk te leveren bij de hypotheekverstrekking. Pensioenfondsen kunnen een belangrijke – maar vrijwillige – rol spelen bij de financiering door in de Nederlandse hypotheekmarkt te beleggen. Dat het gebrek aan maatwerk voor de makelaars – en dus de consument – in de dagelijkse praktijk een groot probleem is, bleek uit de felle reacties uit de zaal op de stelling dat ‘starters van banken meer financieringsmogelijkheden moeten krijgen’.

Directeur VBO Makelaar, Hans van der Ploeg: “In de dagelijkse praktijk blijkt dat er geen ruimte is voor maatwerk en banken niet naar inkomens- en toekomstperspectief kijken. Dat is een belangrijke oorzaak van het op slot zitten van de woningmarkt.”

Prof. dr. Peter Boelhouwer van OTB TU Delft viel hem bij door te stellen dat de politiek verantwoordelijk is voor de strenge regels in de Gedragscode Hypothecaire Financiering en de gevolgen daarvan voor de woningmarkt. De AFM volgt deze regels op microniveau tot achter de punt komma op, waardoor banken geen of nauwelijks beweegruimte hebben. CDA-Tweede Kamerlid Raymond Knops stelde dat de politiek in haar drang om de banken te reguleren wellicht te weinig oog heeft gehad voor de gevolgen op de woningmarkt.

BTW-verhoging nieuwbouwwoningen

Ook de BTW-verhoging voor nieuwbouwwoningen naar 21% werpt volgens de makelaars en woningmarktspecialisten een extra belemmering op voor het goed functioneren van de woningmarkt. Het argument van Paulus Jansen (SP) dat een verlaging van de BTW in de bouw niet is toegestaan volgens Europese regelgeving, werd betwist door Boelhouwer. Die laatste verwees naar België waar een BTW-verlaging is ingezet om de woningmarkt te stimuleren. VVD-Tweede Kamerlid Betty de Boer was ontvankelijk voor het argument dat een BTW-verhoging de woningmarkt extra zou kunnen schaden en beloofde deze maatregel in haar partij te bespreken.

GEEN REACTIES