(Findinet) Pensioenfondsen moeten afstempelen snel communiceren

DNB en AFM hebben er bij de pensioenfondsen die na het besluit van de minister van SZW mogelijk pensioenrechten moeten korten op aangedrongen dit snel te berichten. Zij moeten dit zo snel mogelijk te communiceren met hun deelnemers, gepensioneerden en andere belanghebbenden.

"Het is wenselijk dat de fondsen kenbaar maken dat zij reeds in 2009 een initiële korting in hun herstelplan hadden opgenomen en naar aanleiding van hun financiële situatie per 30 juni 2010 eerder deze week door DNB benaderd zijn over het mogelijk korten van de pensioenrechten."

De toezichthouders hebben voor wat betreft individuele partijen een geheimhoudingsplicht, waardoor zij niet zelf kunnen publiceren om welke pensioenfondsen het gaat.

DNB heeft op de website een pagina vragen en antwoorden over de kortingen gepubliceerd (externe link)

GEEN REACTIES