Ook Verbond niet gelukkig; actie DAS gaat niet door

DAS heeft een streep gehaald door haar actie gezien de ‘ontstane commotie’. Verbond: “We pleiten niet voor niets voor een totaalverbod op bonussen”.

De verkoopgedreven actie van DAS viel in verkeerde aarde bij Adfiz, die in een persbericht opmerkte zich niet te kunnen voorstellen "dat dit past binnen de visie die het Verbond uitdraagt."

Dat blijkt ook niet het geval te zijn. Er heeft – anders dan in andere berichtgeving gesuggereerd is – geen overleg plaatsgevonden met het Verbond. Ook is geen toestemming gevraagd. Die rol heeft het Verbond ook niet en wil het niet spelen. Wel heeft DAS contact gezocht om de interpretatie van de wet te checken.

Desgevraagd was de reactie van het Verbond op de geplande actie van DAS om intermediairs extra voor hun produtiviteit te belonen: "Wettelijk mag dit nog, maar we pleiten niet voor niets voor een totaalverbod op bonussen om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen." DAS trekt actie in

"De insteek van dit initiatief was om het nut van rechtsbijstand actief onder de aandacht te brengen bij het intermediair waaraan tevens een wedstrijdelement was gekoppeld."

DAS de actie vooraf getoetst, "waarbij is vastgesteld en bevestigd dat de campagne voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Ook is het concept vooraf aan een aantal tussenpersonen voorgelegd van DAS, waarbij positief is gereageerd."

"Inmiddels hebben wij geconstateerd dat het initiatief voor deze actie alsnog heeft geleid tot commotie hetgeen ons heeft doen besluiten om de (verdere voorbereiding van) de actie te stoppen."

GEEN REACTIES