NVB pareert kritiek

In een reactie zegt de NVB het гgedegen en genuanceerde onderzoek van de commissie De Wit te verwelkomen. Zij is blij voor de erkenning van de commissie dat de Code Banken die de banken zelf hebben opgesteld een prominente rol speelt in het voorkomen van een herhaling van een dergelijke crisis in de toekomst.

Terecht, zo stellen de banken, besteedt de commissie bij de vraag wie verantwoordelijk is voor de financiële crisis aandacht aan de rol van de diverse spelers. Wij zijn blij met de nuancering dat het gaat om diversiteit in spelers (overheid, toezichthouders en financiële sector) en diversiteit in banken (zeker internationaal). Ook is er veel aandacht voor de wereldwijde onderlinge verwevenheid binnen de financiële sector.

De NVB pareert de kritiek van de commissie dat de aandacht voor de cultuuromslag die nodig is, alweer verslapt: "De banken hebben vanaf het ontstaan van de crisis hun verantwoordelijkheid genomen en zelfreflectie getoond.  Zij hebben zelf de oorzaken van de crisis terdege laten onderzoeken (commissie-Maas) en met de Code Banken gekozen voor betere risicobeheersing, meer deskundigheid, meer aandacht voor de klant en een verantwoord beloningsbeleid. Op die benadering bouwen de aanbevelingen van de commissie-De Wit voort. De Code Banken is uniek en internationaal maatgevend. De commissie geeft de Code een serieuze kans door aan te geven de eerste resultaten daarvan te willen afwachten alvorens aanvullende wetgeving te overwegen. De Nederlandse Vereniging van Banken waardeert dat. Banken zijn al ver gevorderd met het uitvoeren van de lessen die zij hebben geleerd uit de financiële crisis."

Banken werken samen hard aan vertrouwen, verzekert de NVB. "Er is dus geen sprake van dat de banken in Nederland weer overgaan tot ‘de orde van de dag’. De Nederlandse Vereniging van Banken is zich bewust van het grote belang van de cultuuromslag die de Code Banken beoogt. De banken zijn de weg daar naartoe onomkeerbaar ingeslagen."

GEEN REACTIES