NVB: Hypotheekmarkt is voldoende concurrerend

“De NVB is van mening dat de hypotheekmarkt voldoende concurrerend is. Er is een aantal grote spelers en een aantal kleinere spelers actief in deze markt die daarmee niet afwijkt van de markten in andere landen of andere produktmarkten. De hypotheekrente in Nederland is historisch laag en recentelijk zelfs nog verder gedaald. Omdat hypotheken voor langere tijd (in beginsel 30 jaar) worden verstrekt, lenen hypotheekverstrekkers het geld hiervoor zelf ook voor langere tijd in. Banken betalen een premie voor het feit dat dit geld voor langere termijn beschikbaarheid moet zijn. Deze premie is onder invloed van de crisis fors is gestegen. Het lange termijn karakter van hypotheekverstrekking betekent ook dat korte tarieven zoals Euribor- of ECB-rentes maar zeer beperkt invloed hebben op de hoogte van hypotheekrente." Hiermee reageert de Nederlandse Vereniging van Banken op het bericht dat de NMa naar de concurrentoiepositie een nader gaat instellen. "Wij zien dat onderzoek met vertrouwen tegemoet."

De NVB benadrukt dat de NMa geen verdenking heeft jegens de banken en ook geen vermoeden van een prijsafspraak of kunstmatig hoge hypotheekkosten. "De feiten die in de Quick Scan en het persbericht daarover worden vermeld, zijn al eerder in de discussie genoemd en zullen nog nader worden onderzocht. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) neemt de uitnodiging van de NMa aan om hierover nader van gedachten te wisselen. De NVB ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet."

De NVB benadrukt het belang van een zuiver onderzoek op basis van juiste feiten en argumenten. Conclusies kunnen pas worden getrokken nadat een volledig onderzoek heeft plaatsgevonden; niet op basis van de Quick Scan.

GEEN REACTIES