Nog steeds geen rust is in de markt voor spaarhypotheken

Het productaanbod nam met ruim 10% af. Er zijn nu nog zo”n 77 spaarhypotheken in de markt.

Dat blijkt uit het 25e MoneyView Special Item. MoneyView onderzocht net als vorig jaar alle spaarhypotheken in de markt op prijs en flexibiliteit, om zo te komen tot de MoneyView ProductRating. Opvallend ten opzichte van de meting van vorig jaar is dat er meer producten zijn die zich weten te handhaven in de top van de ProductRating in vergelijking met het jaar ervoor: De Hypotheekshop, Hypodomus, Nationale-Nederlanden en Obvion hadden ook in de meting van vorig jaar een 5-sterrenstatus voor hun prijsstelling en AEGON, ABN AMRO, Florius en ING scoorden ook vorig jaar 5 sterren voor de flexibiliteit van hun spaarhypotheek.

Overigens, zo constateert MoneyView, “wordt meer en meer duidelijk dat de productontwikkeling binnen de bankspaarhypotheken volwassen is geworden. Daar waar deze producten het in de afgelopen jaren veelal op flexibiliteit af moesten leggen tegen verzekeringsproducten, is deze achterstand nu definitief ingelopen: van de 8 producten met een 5-sterrenrating op flexibiliteit zijn er 6 bankspaarhypotheken. Twee jaar geleden was er slechts één bankspaarhypotheek met die maximale score.”

Ontwikkelingen

Enkele productontwikkelingen in het afgelopen jaar springen in het oog. Zo heeft Delta Lloyd belangrijke verbeteringen doorgevoerd in het renteherzieningstrajectvan hypotheken. Drie maanden voor het aflopen van de rentevasteperiode krijgen klanten een verlengingsvoorstel. Doordat de klant tijdig wordtingelicht, heeft hij voldoende tijd om te kijken of hij de hypotheek eventueel wil oversluiten. Daarnaast biedt Delta Lloyd aan bestaande klanten na het verlengen van de rentevaste periode een lagere rente dan aan nieuwe klanten.

Verder werd door Delta Lloyd de Hypotheek Spaarverzekering geïntroduceerd.

Terwijl veel aanbieders van hypotheekproducten hun assortiment de afgelopen jaren hebben uitgebreid met een bankspaarproduct of de spaarhypotheek zelfs hebben vervangen door een bankspaarhypotheek, heeft Delta Lloyd naast de bankspaarhypotheek juist een spaarhypotheek aan het assortiment toegevoegd.

Daarnaast kende 2011 de introductie van de Estate Hypotheek, een benaming voor een hypotheek of lening tussen particulieren. De focus van Estate Hypotheek ligt op de lening tussen ouders en kinderen. Er is in Nederland 300 miljard aan spaargeld bij particulieren. Een groot deel zit bij de babyboomers.
Deze generatie heeft kinderen die huizen kopen of reeds bezitten. Daarnaast is de rentevergoeding op spaargeld relatief laag en de hypotheekrente relatief hoog. De dienst bestaat eruit dat de ‘middelman’ er tussenuit wordt gehaald.

Hierdoor blijven de winsten die anders naar de banken gaan binnen de familie.

Estate Hypotheek biedt ondersteuning voor de hele keten, dat wil zeggen het intermediair, de notaris, de geldnemer en geldgever en zorgt dat de workflow wordt ondersteund. Als een partij actie moet ondernemen (renteherziening, lening moet geactiveerd worden, etc), wordt er altijd een mail gestuurd met de te nemen actie. Voor de verschillende partijen is er specifieke ondersteuning.

Naast deze productintroducties biedt een aantal aanbieders inmiddels de mogelijkheid om makkelijker af te lossen op de hypotheek. Als gevolg van de dalende huizenprijzen bestaat momenteel de mogelijkheid dat de eigenaar met een aanzienlijke restschuld wordt geconfronteerd. Bij de meeste aanbieders is het alleen mogelijk om tot maximaal 10% per jaar boetevrij af te lossen. Door de meeste aanbieders wordt daarbij meestal een minimum bedrag gehanteerd van € 500,-. ABN AMRO, BLG Wonen, ING, Florius en Nationale-Nederlanden bieden inmiddels de mogelijkheid om maandelijks af te lossen. Bij BLG Wonen, Florius en Nationale-Nederlanden kan dat door middel van een automatische incasso. Bij BLG Wonen geldt daarbij geen minimum, Florius en Nationale-Nederlanden hanteren een minimum van € 25,- per maand. Nationale-Nederlanden houdt daarbij wel vast aan het maximum van 10% van de oorspronkelijke lening, daarboven betaalt de klant (eventueel) boeterente. Bij Florius is het mogelijk om onbeperkt boetevrij af te lossen, mits de aflossing geschiedt uit eigen middelen.

GEEN REACTIES