Nieuwe versie digitaal hulpmiddel voor pensioenadviseurs

De AFM heeft een nieuwe aflevering met nieuwe vragen en cases beschikbaar gesteld in het digitale hulpmiddel voor pensioenadviseurs De helft (ruim 1250) van de pensioenadviseurs heeft het hulpmiddel afgelopen tijd al gebruikt. Daarom heeft de AFM besloten om vandaag een nieuwe aflevering met nieuwe vragen en cases beschikbaar te stellen.

Eerder dit jaar publiceerde de AFM een elfdelige leidraad waarin de belangrijkste aandachtspunten voor een goed pensioenadvies aan de orde komen. In deze nieuwe aflevering is een samenvatting van deze leidraad tweede pijler pensioenadvisering opgenomen. Vervolgens worden een aantal stellingen aan pensioenadviseurs voorgelegd.

Zij kunnen per stelling aangeven of ze het met de betreffende stelling wel of niet eens zijn. Na elk antwoord wordt uitgelegd hoe de wettelijke regeling op dat punt moet worden geïnterpreteerd. Wij nodigen alle pensioenadviseurs uit om de vragen via www.AFMvragentweedepijlerpensioenadvies.nl/adviesregels te beantwoorden.

De AFM registreert alleen de generieke procentuele verdeling van de antwoorden over de verschillende vragen. Niet wordt bijgehouden wie het hulpmiddel wel of niet opent. Ook de individuele antwoorden op de vragen worden niet geregistreerd.

GEEN REACTIES