Nieuwe gezondheidsverklaring voor ao-verzekeringen

Per 1 januari 2012 voert het Verbond nieuwe gezondheidsverklaringen in. Het zijn twee aparte formulieren: voor levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

De gezondheidsverklaring die consumenten moeten invullen bij de aanvraag van een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt een stuk eenvoudiger. Het Verbond van Verzekeraars en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad) zijn overeengekomen dat een fors aantal vragen kan worden geschrapt.

Vorig jaar werden er naar schatting 750.000 gezondheidsverklaringen door consumenten ingevuld bij het sluiten van een levenpolis en zo’n 25.000 voor het aangaan van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

De grootste wijziging ten opzichte van de huidige formulieren, betreft het laten vervallen van alle vragen over de ziektevoorgeschiedenis van familieleden, de zogeheten familieanamnese. Deze vragen, bijvoorbeeld naar het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie, werden vaak als belastend en niet ter zake doend ervaren.

Hoewel de ziektegeschiedenis in familieverband wel invloed kan hebben op het ziekterisico hebben verzekeraars besloten deze vragen te laten vervallen.

Andere veranderingen betreffen het schrappen van de vraag naar bloedonderzoek en het bij de gewone ziekten onderbrengen van HIV. Verder zijn er nu specifieke formulieren voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en levensverzekeringen waardoor nooit meer vragen beantwoord hoeven te worden dan van belang is voor het te dekken risico. Voorheen kregen alle aanvragers dezelfde set vragen voorgelegd.

Belangrijkste wijzigingen

  • De vragen naar familieleden zijn verwijderd;
  • De vragen naar hiv en gehoor zijn opgenomen onder vraag 3;
  • Onder vraag 3 is een aantal wijzigingen doorgevoerd;
  • De vraag naar bloedonderzoek is verwijderd;
  • Er is een informatieplicht voor de medisch adviseur opgenomen bij een afwijkend advies.

Deze verklaring is van toepassing op aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsdekking en van een levensverzekering met ao-dekking..

Zie voor levensverzekeringen zonder ao-dekking: Nieuwe gezondheidsverklaring voor levensverzekeringen

GEEN REACTIES