Nieuwe aflevering Magazine voor de leven- en pensioenprofessional

Een nieuwe aflevering van Leven en Later Leven, het pdf-magazine vol actualiteiten, achtergrondinformatie, meningen, en naslagartikelen. Download het gratis.

Een greep uit de inhoud:

Veel actualiteiten

Meningen:

– Jan Aikens: Nul euro als passende adviesbeloning

– Erik Beckers: De PPI: nieuwe ster in pensioenland

– Emiel Roozen: Wees voorzichtig met rendementsgrondslag

– Margriet Sitskoorn: Waarom jongeren zo weinig geïnteresseerd

zijn in pensioen

– Kees Goudswaard: De keuzevrijheid gaat toenemen

– Peter Bakker: Pensioen kwam in 15 jaar drie keer ter sprake

– Jongeren aan het woord over het pensioenakkoord

– Joost Riphagen: KLAP. Zo de deur voor mijn neus dicht!

Achtergronden:

– Verzamelwet pensioenen 2012

– Kosteninzicht bij pensioen dominant voor tevredenheid

– De Jager over best of class flankerend beleid in woekerpolisaffaire

– AFM let extra op kwaliteit van hersteladvies aan klanten met een

beleggingsverzekering

– Informatiebepalingen Pensioenwet worden minder gedetailleerd

– Legal & General en Zwitserleven beste in Adfiz-onderzoek

Naslag:

– Nieuwe regelingen rond de oudedag

– Eindtermen Wft-module Pensioenverzekeringen

– AFM-Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

– Actuele ontwikkelingen die een rol spelen in het PE-traject

2011-2012

Onder veel artikelen vindt u doorlinks naar voor de professional belangrijke documenten, zoals

 • Leidraad actief en passief beleggen
 • Leidraad zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer
 • MoneyView Special Item Lijfrentes
 • Verzamelwet pensioenen 2012
 • Kamerbrief flankerend beleid
 • Overzicht flankerend beleid grote verzekeraars
 • Informatiebepalingen pensioenwetgeving
 • Findiprint Vakbekwaamheidsbouwwerk
 • Informatieblad Vitaliteitspakket
 • Pensioenboekje Voor Elkaar
 • DNB-bulletin Winstgevendheid levensverzekeringssector
 • PE Basis 2011-2012
 • PE Levensverzekeringen 2011-2012

Download het magazine:

in hoge resolutie (hr) voor goede afdrukkwaliteit

of

in lage resolutie (lr) om te mailen, om van het scherm te lezen (en gebruik te maken van de doorlinks). of om het op uw eigen website, intra- of extranet te plaatsen.

Findinet vraagt daar geen vergoeding voor, maar wel stellen wij het op prijs als u ons dat even meldt (redactie@findinet.nl), waarvoor bij voorbaat dank.

Eerder verschenen artikelen die nog steeds lezenswaard zijn vindt u in het Archiefexemplaar. Klik hier voor de complete inhoudsopgave.

Het magazine wordt regelmatig geactualiseerd. Schrijf u gratis in voor de nieuwsbrief en u wordt per mail op de hoogte gehouden van de wijzigingen, aanvullingen en updates

GEEN REACTIES