Netto Combined Ratio motorrijtuigen en transport boven 100

Door de concurrentiedruk en de daarmee gepaard gaande scherpe premiestelling zijn motorrijtuigenverzekeringen de minst winstgevende branche binnen de schadesector. In 2009 steeg de zogenoemde Netto Combined Ratio – schade-uitkeringen en operationele kosten als percentage van de premie-inkomsten – zelfs tot boven de 100 procent. Dit geeft aan dat de branche operationeel verlieslatend is. Deze verzekeraars konden alleen dankzij hun beleggingsopbrengsten nog een positief resultaat behalen. Inmiddels hebben verscheidene verzekeraars dit jaar hun premies naar boven bijgesteld. Door de afgelopen strenge winter blijft het resultaat van deze branche naar verwachting ook in 2010 onder druk staan.

Ook de Netto Combined Ratio van transportverzekeringen steeg tot boven de 100%. Dit hangt samen met toegenomen schade- uitkeringen.
De verslechtering van het resultaat van de overige verzekeraars komt voor het conto van de kredietverzekeraars, waarvan de winst in 2009 sterk leed onder de slechte economische omstandigheden. Alleen de brand- en zorgverzekeringen lieten een verbetering van de winstgevendheid zien. Bij de laatstgenoemde branche hangt dit samen met een beter resultaat op de basisverzekeringen. Aanvullende zorgpolissen dragen overigens naar verhouding sterker bij aan het resultaat.

Bron: Kwartaalbericht september 2010 van De Nederlandsche Bank

GEEN REACTIES