Nederland spaart ╚fiscaal╚ vijf miljard

Nederlanders hebben vorig jaar ruim vijf miljard euro ingelegd voor fiscaal gefaciliteerde individuele spaarrekeningen en verzekeringen. De rekeningen zijn bedoeld om onder fiscaal gunstige voorwaarden te sparen voor hun oude dag of de aflossing van een hypotheek. Daarvan kwam ruim één miljard op het conto van bankspaarproducten. De overige (ruim) vier miljard werd bij levensverzekeraars ingelegd. Dat blijkt uit een analyse van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond.

Levensverzekeraars maakten in 2009 een moeilijk jaar door. Hoewel het resultaat weer positief is (+6 procent), is de productie van individuele levensverzekeringen sinds juli 2008 steeds iets verder gedaald. Dat had allereerst te maken met de economische crisis, waardoor het vertrouwen in goede beleggingsrendementen verdampte. Daarnaast liep de verkoop van nieuwe hypotheken terug en waren consumenten minder geneigd geld voor langere tijd vast te zetten. Maar ook de reputatieschade als gevolg van de discussie over beleggingsverzekeringen speelde de verzekeraars parten, evenals de opkomst van het banksparen.

Concurrentie

Het CVS heeft geanalyseerd hoe de markt voor individuele spaarrekeningen en -verzekeringen zich tot nu toe ontwikkelt.  "Om de cijfers te kunnen vergelijken, hebben we een rekenexercitie losgelaten op de CBS-cijfers van bankspaarproducten en onze eigen cijfers, aangezien de producten niet een-op-een zijn te vergelijken. Met die analyse kunnen we de verhoudingen en ontwikkelingen redelijk goed inschatten", aldus statisticus Wai-Chong Evink.

Nederlandse consumenten hadden eind vorig jaar 2,4 miljard euro op 237.000 bankspaarrekeningen staan (dit is het saldo van al in 2008 geopende rekeningen en in 2009 nieuw geopende rekeningen). Eind 2008 was de inleg 0,6 miljard euro; volgens een CVS-inschatting komt de inleg van spaargeld op nieuwe bankspaarrekeningen eind 2009 uit op 1,2 miljard. "In de praktijk mag je ervan uitgaan dat dat een lichte overschatting is, maar bij benadering komen we er dicht bij", meent Evink.

Totale markt daalt

Als gevolg van de toegenomen concurrentie verliezen verzekeraars marktaandeel. Vorig jaar hadden ze driekwart van de markt in handen, in 2008 werd nog voor ongeveer 90 procent bij verzekeraars ´gespaard´.

De totale markt krimpt: in totaal werd er in 2009 bijna 700 miljoen euro minder ingelegd dan in 2008, toen consumenten zo?n zes miljard euro reserveerden. Zowel bij verzekeraars als bij banken spaart ongeveer de helft van de mensen voor de aflossing van hun hypotheek (bij banken: 46 procent van het totaal; bij verzekeraars is dat 49 procent). De overige helft spaart voor hun oudedagsvoorziening.

GEEN REACTIES