Nadere uitwerking kostentransparantie pensioenfondsen

De Pensioenfederatie heeft de nadere uitwerking gepresenteerd van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten zoals die in november vorig jaar zijn uitgebracht.

Met deze uitwerking krijgen besturen van pensioenfondsen en de uitvoeringsorganisaties concrete handvatten aangereikt om te komen tot een consistente berekening van de totale kosten van vermogensbeheer.

De uitwerking bevat definities van wat allemaal onder kosten moet worden verstaan. Bij enkele kostencategorieën kan vooralsnog alleen worden gewerkt met een in het rapport uitgewerkte schattingsmethodiek, omdat het fondsbestuur de benodigde informatie nu nog niet compleet doorkrijgt van de betreffende vermogensbeheerder.

(Zie ook Pensioenfondsen bieden gedeeltelijke kostentransparantie)

Dit speelt met name bij het bepalen van transactiekosten bij vastrentende waarden en bij kosten van onderliggende managers bij private equity en hedgefondsen. Het rapport geeft aan hoe om te gaan met deze schattingen. De Pensioenfederatie en fondsbesturen zullen vermogensbeheerders actief aansporen om die nu nog impliciete kosten kosten op afzienbare termijn wel apart zichtbaar te maken.

De nadere uitwerking is besproken met toezichthouder De Nederlandsch Bank, en DNB heeft toegezegd dat de nieuwe rapportagestaten voor de kosten van vermogensbeheer in lijn zullen zijn met de aanbevelingen van de Pensioenfederatie

GEEN REACTIES