Na passende provisie en beloning, ook passend tipgeld

De AFM introduceert een nieuwe passende beloningsvorm die betrekking heeft op het tipgeld dat betaald wordt door aanbieders van hypotheken. De AFM heeft afgelopen juni aanbieders gevraagd om hun tipgeldregelingen te heroverwegen en waar nodig aan te passen in de geest van de Leidraad Passende provisie. Aanbieders hebben hieraan, meldt de AFM, gehoor gegeven en de tipgeldregelingen aangepast zodat voor consumenten de wijze en hoogte van de financiële vergoeding duidelijk is. "Daarnaast hebben aanbieders ervoor gezorgd dat de hoogte van de vergoeding nu in verhouding staat tot de gemaakte kosten en geleverde inspanning van de tipgever."

Aanbieders moeten ervoor zorgen dat consumenten kennis kunnen nemen van de hoogte en wijze van de vergoeding. Aanbieders hebben hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Zo worden er tekstvoorbeelden beschikbaar gesteld die de tipgever kan gebruiken als input voor zijn website of brochure. Daarnaast verplichten een aantal aanbieders tipgevers om de consument een formulier te laten ondertekenen, waarin de consument geïnformeerd wordt over de hoogte en wijze van vergoeding. Pas nadat dit formulier is ondertekend, kan de tipgever de vergoeding ontvangen.

100 euro

De aanbieders hebben de procentuele vergoedingen die afhankelijk zijn van de hoogte van de hypotheeksom afgeschaft, concludeert de AFM. "Aanbieders maken uitsluitend nog gebruik van een (passende) vaste vergoeding per tip. Wanneer bijvoorbeeld een vaste vergoeding van 100 euro per tip wordt betaald, kan eenvoudiger worden aangetoond dat er geen onwenselijke situaties ontstaan. De vergoedingen staan beter in verhouding tot de gemaakte kosten en geleverde inspanning van de tipgever. Dankzij de doorgevoerde wijzigingen sluiten tipgeldregelingen beter aan bij de Leidraad Passende provisie. De AFM verwacht dat door aanpassing van de tipgeldregelingen geen excessief tipgeld meer wordt betaald. Op deze manier wordt voorkomen dat een prikkel ontstaat die er toe leidt dat er niet in het belang van de klant wordt gehandeld."

En gaat er toch een aanbieder in de fout? Dan hoort de AFM dat graag: "Hierdoor kan de AFM achterblijvende partijen aanjagen de tipgeldregelingen aan te passen en kan een level playing field worden gewaarborgd."

GEEN REACTIES