Movir helpt het ao-risico na bevalling verkleinen

De verzekeraar biedt vrouwelijke verzekerden rondom een bevalling professionele begeleiding aan.

“Voor Movir is een arbeidsongeschiktheidsverzekering veel meer dan het uitkeren van geld, namelijk het bieden van maatwerkoplossingen. Preventie en re-integratie in het eigen beroep zijn onze pijlers van de dienstverlening.Uit onze statistieken blijkt dat vrouwen na een zwangerschap meer risico lopen op arbeidsongeschiktheid. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door zwangerschapsgerelateerde klachten en door psychische klachten”, vertelt Movir-directeur Louis van Drunen. Vanuit haar visie wil Movir verzekerden helpen om arbeidsongeschiktheid te beperken en te voorkomen. “Ook aansluitend op een zwangerschap. Daarom kunnen vrouwelijke verzekerden van Movir tot twaalf maanden na de bevalling preventief professionele begeleiding krijgen van Proud Mom.”

Het is een bekend gegeven dat zwangerschap, bevalling en de nieuwe gezinssituatie veel van ouders en met name de moeder vragen. “De combinatie van carrière en gezin kan juist in de eerste periode na het zwangerschapsverlof behoorlijk zwaar zijn”, zegt Femke Carstens van Proud Mom uit eigen ervaring. “Zoeken naar de juiste balans tussen de werk- en thuissituatie en bij een eerste kind ook wennen aan de nieuwe rol. Professionele begeleiding kan de moeder hierbij ondersteunen en positief bijdragen aan haar welzijn.”

Proud Mom heeft op basis van eigen ervaring en met bijdrage van verschillende universiteiten een concept ontwikkeld. De resultaten voor moeder waren voor Movir dusdanig overtuigend dat Movir een samenwerkingsovereenkomst tekende met Proud Mom. Carstens noemt een aantal resultaten: “Betere prestaties, meer energie en motivatie, meer zelfvertrouwen, stressbestendigheid, goede work-life-balance en betere gezondheid en vitaliteit.”

Vrouwelijke verzekerden van Movir kunnen voortaan tot twaalf maanden na de bevalling kosteloos gebruikmaken van het Work-life pakket van Proud Mom. Van Drunen: “De werkende moeder krijgt ondersteuning bij het creëren van de juiste balans tussen de werk- en thuissituatie. Er wordt een persoonlijk programma opgesteld dat bestaat uit work-life-coaching en begeleiding van een personal trainer en een voedingsadviseur. De inhoud van de gesprekken wordt vertrouwelijk behandeld en blijft tussen de verzekerde en Proud Mom.”

GEEN REACTIES