Mogen bestaande diploma’s ongeldig verklaard worden?

De Commissie CFD wil de juridische mogelijkheden laten onderzoeken om de geldigheid van alle verworven diploma’s te behouden.

“Alle diploma’s komen op de schop, dat zijn ten minste de plannen”, aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink.

“Op dit moment is het nog zo dat een financieel dienstverlener iedere anderhalf jaar een zogenaamd PE-certificaat moeten behalen om de diploma’s en daarmee ook de vergunning geldig te houden.

Nu wil de minister van Financiën het huidige opleidingsbouwwerk na 3 jaar alweer omvormen tot een geheel nieuw opleidingsbouwwerk waarin alle bestaande diploma’s komen te vervallen. Dit heeft grote consequenties voor het voortbestaan van menig financieel adviesbedrijf.

Als de plannen van het College Deskundigheid worden overgenomen, komen alle bestaande, wettelijk behaalde, diploma’s geheel te vervallen. Om een diploma nieuwe stijl terug te ontvangen moet eerst een verzwaard inhaalexamen met goed resultaat worden afgelegd. Dit inhaalexamen wordt gecombineerd met het PE-examen 2013-2015 en via een centrale examenvragen databank afgenomen.

De Commissie CFD vindt het onacceptabel dat men van overheidswege en bloc een streep wil zetten door de geldigheid van alle wettelijk behaalde diploma’s van de financieel dienstverlener. De kans is zeer groot dat het Ministerie van Financiën het beleidsvoornemen van het College Deskundigheid gaat doorvoeren. Dit zal enorme en grote nadelige gevolgen voor het gehele intermediair tot gevolg hebben.

De Commissie CFD wil laten onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om de geldigheid van alle verworven diploma’s te behouden”, aldus Herdink.

GEEN REACTIES