Misbruik van recht als executoriale verkoop nagenoeg niets opbrengt

Schuldeiser mag woningexecutie niet voortzetten omdat na aftrek van de hypothecaire schuld voor haar nagenoeg niets overblijft.

Een schuldeiser legt executoriaal beslag op een woning. Rabobank neemt als hypotheekverstrekker de executie over. De financiële verplichtingen met betrekking tot de hyothecaire lening altijd correct zijn nagekomen. Rabo heeft laten weten dat als geconcludeerd wordt dat de beslaglegger geen belang heeft bij executie zij de executie niet zal voortzetten.

De schuldeiser vordert een bedrag van 182.000 euro. De hypothecaire lening is 372.000 en de executiewaarde van de woning is getaxeerd op 384.000 euro.

In een dergelijk geval maakt de schuldeiser misbruik van haar bevoegdheid als zij de executie wil voortzetten, heeft de rechtbank Den Bosch in kort geding bepaald.

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat de woning, in het geval van een executoriale verkoop, voor de schuldeiser weinig tot niets zal opbrengen. Uitgaande van de geschatte executieopbrengst van € 384.000,- zou er, na aftrek van de hypothecaire leningen ter hoogte van € 372.000,- een bedrag van € 12.000,- overblijven, waarvan dan nog de kosten van de vervroegde beëindiging van de hypotheeklening moeten worden afgetrokken.
Voor schuldeiser resteert dan nog ten hoogste een bedrag van enkele duizenden euro’s, waarvan de kosten van de executie moeten worden afgetrokken, zodat er uiteindelijk (nagenoeg) niets zal overblijven.

Gelet op het zeer geringe belang van schuldeiser om dat ‘(nagenoeg) niets’ binnen te halen staat het grote belang van eiseres en haar kinderen (relatieve buitenstaanders) om in de woning te kunnen blijven wonen. Dat overziende is de voorzieningenrechter van oordeel dat schuldeiser inderdaad misbruik van bevoegdheid maakt door de executie voort te zetten.”

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES