Ministerie en DNB positief

Hoewel zowel de minister van Financiën als DNB fors bekritiseerd worden in het rapport van de commissie De Wit, reageren beide in een eerste korte reactie positief In een eerste reactie noemt minister De Jager het rapport gedegen en veelomvattend.

"De aanbevelingen die de commissie doet, lijken op hoofdlijnen een ondersteuning van de maatregelen die het kabinet de afgelopen tijd heeft genomen en het kabinet aan het voorbereiden is. Ook sluiten de aanbevelingen aan bij de inzet die het kabinet gekozen heeft in discussies die zowel nationaal, Europees als mondiaal gespeeld hebben en nog spelen.
Minister De Jager zal met belangstelling de discussie volgen die in de Kamer zal gaan plaatsvinden over het rapport van de commissie-De Wit."

De Nederlandsche Bank meldt met waardering kennis genomen te hebben van het rapport.«.

"Bij eerste lezing onderschrijft DNB een groot deel van de aanbevelingen. Veel aanbevelingen sluiten aan bij de conclusies die nationaal en internationaal reeds zijn getrokken. DNB maakt zich dan ook sterk voor de verwezenlijking van deze punten."

DNB studeert nog op de 27 aanbevelingen van de Commissie de Wit en de onderbouwing daarvan.

GEEN REACTIES