Michiel Kwaaitaal (ING) over GHF en AFM

De mogelijkheid om als hypotheekaanbieder aan specifieke klantsituaties tegemoet te komen is veel beperkter geworden.

ING heeft naar aanleiding van de boete van de AFM gesteld dat het bij het vaststellen van de acceptatienormen gaat om een juiste balans tussen financieringsmogelijkheid en consumentenbescherming.

Bieden de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) en de interpretatie van de AFM nog wel genoeg ruimte om de specifieke situatie van de klant te kunnen meewegen?

We vroegen het aan Michiel Kwaaitaal, Directeur Marketing Particulieren Debet van ING.

“De mogelijkheid om aan specifieke klantsituaties tegemoet te komen, iets waar je als bank bij uitstek toegevoegde waarde wilt kunnen leveren, is in de afgelopen jaren veel beperkter geworden. Wat wel en niet verantwoord is was voorheen een risicoafweging van de bank. Vandaag de dag worden uitzonderingen (denk aan ondernemers die een nieuw bedrijf zijn begonnen of aan starters die hulp van ouders inroepen om een woning te kunnen kopen) steeds meer in regels vastgelegd waardoor in de praktijk uitzonderingen niet meer gemaakt mogen worden, omdat een bank daarmee een boete van AFM riskeert.”

Is het waar dat de nieuwe code de explainmogelijkheid verkleint en zo ja, hoe staat dat in verhouding met het klantbelang centraal stellen? (Dat belang is toch uitgebreider dan alleen het uitbannen van het risico van overkreditering?)

“De ‘open explain’, die specifiek inspeelt op echt maatwerk, is beperkt tot de inkomensnorm. De banken hebben er altijd voor open gestaan om mee te denken welke financieringsmogelijkheid er nog is in een specifieke situatie. Een bank heeft – net als de klant – een belang om geen onverantwoorde leningen te verstrekken. In Nederland wordt weliswaar een hoge hypotheek afgesloten tov de waarde van het onderpand, maar omdat er al jaren een goed functionerende Gedragscode is zijn de achterstanden t.o.v. andere landen zeer laag te noemen. Dat de normen zijn aangescherpt in de afgelopen twee jaar is ook begrijpelijk en terecht, maar je kunt je afvragen of we op dit moment niet doorschieten.

Welke invloed heeft de nieuwe code (los van de toetsingscriteria) op de hypothekenmarkt?

“De Gedragscode beperkt de financieringsruimte niet. De toetsing die al gedaan werd in de huidige Gedragscode blijft ongewijzigd. De uitzonderingssituaties die mogelijk moeilijker te financieren zijn, zijn niet groot in aantal en zullen de hypotheekmarkt als geheel niet op sterk beïnvloeden. Wel zullen klanten minder aflossingsvrije hypotheken kunnen afsluiten waardoor er maandelijks meer geld in het spaardeel of beleggingsdeel gestort moet worden om de hypotheek over 30 jaar te kunnen aflossen.”

Meer uitspraken van Michiel Kwaaitaal vindt u vanaf 6 april in het Findinet ThemaMagazine Hypotheken en Wonen.

GEEN REACTIES