Menzis en AEGON introduceren zorgsparen

Met zorgsparen wordt via een spaarrekening spaartegoed opgebouwd dat later gebruikt kan worden om extra zorg in te kopen, bv. om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Oktober 2011 kondigden Menzis en AEGON Nederland aan zorgsparen voorjaar 2012 te introduceren, en nu is het zo ver: via www.menzis.nl/zorgsparen kunnen mensen nu gericht voor zorg gaan sparen. De zorgspaarder opent een flexibele E-Rekening bij AEGON en krijgt bij Menzis advies over hoe de extra woon- en welzijnszorg het best op maat kan worden ingekocht, met inkoopvoordeel.

Door de alsmaar toenemende zorgkosten zal de consument zich steeds meer bewust moeten zijn van de zorgwensen die hij later zal hebben. En van de maatregelen die hij daar nu voor moet nemen in aanvulling op de basisverzekering, AWBZ en WMo. Zorgsparen is een extra mogelijkheid om naast de zorgverzekeringen zo veel mogelijk regie te nemen in de ‘latere zorg’. Het spaartegoed is overigens op elk moment vrij opneem- en besteedbaar.

Bij de aankondiging van het zorgsparen vorig jaar gaven Menzis-bestuursvoorzitter Roger van Boxtel en AEGON Nederland-bestuursvoorzitter Marco Keim aan de discussie over zorg en inkomen voor later te willen stimuleren. Roger van Boxtel: “De kern van de discussie draait om kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en welzijn voor iedereen, ook in de toekomst. We willen dat de kinderen van onze kinderen oud worden in zelfstandigheid, in hun eigen woonomgeving. Daarvoor zijn soms zaken nodig die niet in een zorgverzekering zitten.

Denk aan een traplift, een alarmeringssysteem of aan hulp in en om het huis.” Marco Keim: “AEGON wil klanten helpen met een financieel gezonde toekomst. Zorgsparen past naadloos in deze visie. Net zoals bij pensioen moet je bij zorgsparen nu belangrijke keuzes maken voor later.” Het product biedt zorgadvies over:

  • Aanpassingen aan het huis, zoals een traplift of lager aanrechtblad.
  • Hulpmiddelen, bijvoorbeeld om zo mobiel mogelijk in en om het huis te blijven.
  • Thuiszorg, om bijvoorbeeld vaker te kunnen douchen.
  • Hulp in de huishouding, om bijvoorbeeld de tuin te (helpen) doen of te koken.
  • Hulp bij het organiseren van vervoer.
  • Werkzaamheden in en rondom het huis.
  • Personenalarmering.
  • Vervangende mantelzorg.

De mogelijkheid wordt onderzocht om naast de E-Rekening ook andere productvarianten te ontwikkelen, zoals een depositovariant.

Daarnaast zouden AEGON en Menzis in de toekomst voor zorgspaarders een online community willen inrichten waar zorgspaarders ervaringen en adviezen kunnen gaan uitwisselen over zorg en inkomen voor later. En meningen en ideeën ventileren die helpen bij het verfijnen van zorgsparen.

GEEN REACTIES