Meer transparantie bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De ledenvergadering van het Verbond heeft besloten om de rechten van verzekerden en plichten van verzekeraars bij een ingediende claim transparanter te maken.  Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in een protocol, dat door de ALV is aanvaard. Meer in het bijzonder gaat de aandacht in het protocol uit naar specifieke communicatiemomenten tussen klant en verzekeraar, en naar informatieverplichtingen van de verzekeraar. Bij het protocol hoort ook een klantfolder die verzekeraars bij een schademelding aan de klant verstrekken.

GEEN REACTIES