Markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen daalt in 2013

Ondanks de veronderstelde groei van het aantal zelfstandigen in 2012 en 2013, daalt de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

De belangrijkste oorzaak daarvan is dat het aantal AOV’s niet stijgt en er in 2013 een daling van de premie wordt verwacht. Dit laatste als gevolg van de invoering van het provisieverbod. Voor 2012 wordt nog wel een kleine groei voorzien, als gevolg van een stijging van de gemiddelde premies, die verzekeraars doorvoeren in reactie op een toenemende schadelast. Dit blijkt uit cijfers en analyses van Baken Adviesgroep.

Baken Adviesgroep heeft in het nieuwe Marktrapport Inkomensverzekeringen 2013 uitgebreide analyses gemaakt van de AOV-markt. Aanvullend is er een onderzoek onder zelfstandigen uitgevoerd. Aan de hand van een cijfermatige analyse van de ontwikkelingen zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen vertaald in een economisch model, waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden.

De belangrijkste achterliggende reden voor de stijging van de gemiddelde premie in 2012 is de toegenomen schadelast. Het provisieverbod zal naar verwachting in 2013 een negatieve invloed hebben op de premies. Verzekeraars zullen daarbij lagere prijzen hanteren voor het intermediaire kanaal. De adviseur/bemiddelaar zal dan zelf de kosten voor advies bij de klant in rekening moeten brengen.

Circa eenderde van de adviseurs is van plan om te stoppen met het geven van adviezen bij aanvang van de verzekering. Zij gaan nog wel de rol van bemiddeling en/of beheer invullen, zo blijkt uit het bedrijfsvoering benchmark onderzoek voor tussenpersonen 2012.

De gemiddelde Net Promoter Score (NPS), een indicator voor klantloyaliteit en groei, is bij AOV verzekeraars -36. Er zijn dus meer klanten die de verzekeraars niet aanbevelen dan klanten die hun verzekeraar wel aanbevelen. Gemiddeld heeft minder dan 44% hun verzekeraar wel eens aanbevolen.

Een aantal trends zorgt voor een (beperkte) stijging van de gemiddelde premies. Dat zijn de verwachte toename van sommen AOV, de toename van de leeftijd van zelfstandigen en tenslotte kan de samenstelling van de verzekerden naar sector daarnaast nog invloed hebben.

Het rapport is te bestellen via de website van Baken Adviesgroep

GEEN REACTIES