Markt denkt sterk verdeeld over invulling gelijk speelveld

Hoe het begrip Level playing field na 1 januari 2013 moet worden ingevuld daar is de markt sterk verdeeld over, meldt Bureau D&O

Bureau D&O hield een digitale enquête waarin zij haar relaties diverse casusposities voor. De respondenten moesten aangeven of zij denken dat in die situatie de nieuwe regels inhouden dat er wel of geen transparantie van advies- en distributiekosten moet plaatsvinden. Het blijkt dat de markt sterk verdeeld denkt. Geconcludeerd moet dan ook worden dat over wat onder gelijke concurrentievoorwaarden wordt verstaan, verschillend wordt gedacht.

Twee voorbeelden:

Aanbieder die op basis van execution only werkt

Een aanbieder sluit bijvoorbeeld een AOV verzekering op basis van execution only. Er vindt geen advies plaats dus er zijn geen advieskosten. Maar er zijn wel kosten van distributie. Moet de aanbieder die kosten zichtbaar maken voor de klant?

88% van het intermediair denkt van wel. Bij aanbieders is dat 71%, overige: 68%.

Intermediair werkt op basis van execution only

In deze casus heeft het intermediair een website waar klanten op basis van execution only een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Er is geen advies dus en zijn er geen advieskosten om te tonen. Er zijn uiteraard wel distributiekosten. Zoals bijvoorbeeld de kosten van de site. De bemiddelaar krijgt echter geen provisie. Zijn kosten zal hij dus op andere wijze (van de klant) moeten krijgen. De vraag is of deze bemiddelaar zijn kosten van distributie transparant moet maken?

Ja zegt 84% van het intermediair, van de aanbieders en overige deelt slechts 69% deze mening.

In totaal heeft D&O op deze manier zeven casussen geformuleerd.

“Wij verwachten dat bij meerdere casusposities de definitieve regeling zal afwijken van hetgeen de meerderheid van de respondenten aangeeft”, waarschuwt Bureau D&O.

Zie verder haar nieuwsbrief Actueel 198 op de website van D@O.

GEEN REACTIES