Losgeraakt wiel is geen motorrijtuig

Een losgekomen wiel is niet te beschouwen als een motorrijtuig in de zin van de WVW en valt niet onder de OVS.

Een automobilist verloor op de snelweg een wiel van zijn aanhangwagen.

Het wiel kwam op de linkerrijstrook van de snelweg terecht. Een andere automobilist zag plotseling een wiel op zijn rijstrook liggen. Hij kon het wiel niet ontwijken en reed er over heen.

De vraag is of in dit geval de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) van toepassing is.

De schadelijdende partij vindt van wel: Een onderdeel van het voertuig is losgekomen. Het spontaan losgekomen wiel valt onder de begripsomschrijving motorrijtuig in de zin van de OVS.

Nee, zegt de tegenpartij: het losgekomen wiel voldoet niet aan de omschrijving van een motorrijtuig

zoals opgenomen in artikel 1c van de Wegenverkeerswet. Een losgekomen wiel is geen motorrijtuig. Er is dan ook geen sprake van een aanrijding tussen twee motorrijtuigen. De OVS is niet van toepassing.

De commissie

In de begripsomschrijvingen van de OVS wordt ‘motorrijtuig’ omschreven als: “Een WAM-plichtig motorrijtuig dat voldoet aan de omschrijving in artikel 1c van de Wegenverkeerswet 1994. Aan het motorrijtuig gekoppelde zaken zoals caravans, aanhangwagens en gesleepte motorrijtuigen worden geacht één geheel te vormen met het trekkende motorrijtuig. Lading in, op, of aan het motorrijtuig wordt beschouwd als een onderdeel van het motorrijtuig. Onder motorrijtuig wordt echter niet verstaan de na een botsing losgekomen delen van een motorrijtuig zoals bijvoorbeeld spiegels, glasscherven en afvallende of afgevallen lading.”

De commissie is van oordeel dat een losgekomen wiel niet is te beschouwen als een motorrijtuig in de zin van artikel 1c van de Wegenverkeerswet 1994. Een wiel kan zich niet “zelfstandig voortbewegen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer.”

Verder merkt de commissie op dat een losgekomen wiel geen lading is in, op, of aan een motorrijtuig. De commissie voegt daar nog een overweging aan toe. De redenering dat een losgekomen onderdeel wel onder het begrip motorrijtuig zou vallen, zonder dat sprake is geweest van een botsing, gaat niet op.

Deze situatie valt daarom niet onder de OVS.

GEEN REACTIES