Leuk initiatief: Commissie van Repliek ondervraagt congressprekers

Soms komt op congressen na een presentatie de “vragen uit de zaal” wat moeilijk op gang. Daar heeft Euroforum wat op gevonden: een Commissie van Repliek als aanjager.

De commissie doet zijn intrede op het congres Toekomst van het Betalingsverkeer dat Euroforum voor de zestiende keer op 16 juni 2015 in Amsterdam organiseert.

“Natuurlijk krijgen de deelnemers alle gelegenheid om na een programmaonderdeel vragen te stellen aan de presentator of de deelnemers aan een debat”, zegt Piet Meeuwis, Marketing Manager van Euroforum. “Maar iedere organisator van congressen heeft de ervaring dat sommige onderwerpen tot meer en belangwekkender vragen leiden dan andere. De dagvoorzitter moet dan soms de deelnemers aansporen een vraag te stellen of zelf met een spreker in debat te gaan.

Daarom hebben wij het initiatief genomen om een Commissie van Repliek in het leven te roepen. Die kan bijvoorbeeld het voortouw nemen om te reageren. Om elk misverstand weg te nemen: het is niet de bedoeling dat de commissie de rol van de deelnemers overneemt, maar daar als het ware een aanvulling op is.”

De commissieleden komen niet blanco naar het congres maar hebben zich van tevoren laten kennen door al bij voorbaat een statement af te leggen over een onderwerp dat tijdens het congres aan de orde komt.

Enige fragmenten:

Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Ik voorzie nog interessante tijden: Zo kunnen niet-financiële partijen die actief worden in delen van het betalingsverkeer voor extra dynamiek en concurrentie zorgen, maar dat roept ook vragen op over de gewenste consumentenbescherming en een level playing field voor aanbieders.”

Jacques Parson, Voorzitter Stuurgroep Betalingsverkeer Detailhandel Nederland, Raad van Bestuur Kappé International: “De betaalmarkt verandert door de opkomst van nieuwe aanbieders, betaalmethoden en technieken. De uitdaging is om dit zo efficiënt, betrouwbaar en klantvriendelijk mogelijk in te richten.”

Paul Alfing, Beleidsadviseur betalingsverkeer Thuiswinkel.org, Lid Euro Retail Payments Board: “Door de sterke groei van m-commerce blijft een grote behoefte bestaan aan een vereenvoudigd bestelproces. One-click-buy kan ervoor zorgen dat wanneer een consument eenmalig inlogt zijn betaalvoorkeur, afleveradres en, indien nodig, zijn leeftijd bij de (web)winkel bekend is. De kern is dat door de groei aan mogelijkheden de wens sterker wordt om diverse functionaliteiten te bundelen: één keer inloggen om diverse aankopen (mobiel) te doen. Te verwachten is dat alleen partijen die drie of meer diensten in één aanbieden overleven op de markt.

Gijs Schreuder, Directeur Betalen Particulieren ABN AMRO Bank: “Steeds meer partijen storten zich op betalen: wat valt er voor wie te halen?”

Marco van Katwijk, Voorzitter VVI, Manager Value Chain Essent: “Betalingsverkeer voor klanten moet worden vormgegeven door klanten. Die weten wat ze willen!”

GEEN REACTIES