Let op! U belegt buiten AFM toezicht

De AFM heeft voorschriften opgesteld voor het gebruik van de verplichte vrijstellingsvermelding: Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit

Hierbij hoort ook een vast symbool dat bestaat uit een denkend persoon met een vraagteken.

Aanbieders van beleggingsobjecten of deelnemingen in beleggingsinstellingen zijn nu al verplicht om een (potentiële) belegger te informeren als hun aanbieding buiten het toezicht van de AFM valt. Deze verplichting geldt onder andere voor aanbiedingen van effecten en beleggingsobjecten boven 50.000 euro. Op dit moment gelden nog geen vormvoorschriften voor deze vermelding. De vrijstellingsvermelding die vanaf 1 januari 2012 geldt, moet de (potentiële) belegger bewuster maken van het feit dat er geen toezicht van de AFM op een bepaalde activiteit is. Hierdoor weet een belegger dat hij rekening moet houden met andere risico’s dan wanneer er wel toezicht van de AFM is.

In de Nadere Regeling staat hoe de waarschuwingszin gebruikt moet worden en waar deze moet komen te staan, bijvoorbeeld in reclame-uitingen en in ander informatiemateriaal. De AFM zal toezien op de naleving van de Nadere Regeling vanaf 1 januari 2012. Daarnaast heeft de AFM bij de vrijgestelde activiteiten de bevoegdheid op te treden tegen oneerlijke en agressieve handelspraktijken op grond van de Wet Handhaving Consumentenbescherming.

De officiële publicatie van deze wijzigingen in de Nadere Regeling zal later dit jaar plaatsvinden, tegelijk met wijzigingen van de regeling met betrekking tot de implementatie van UCITS IV (de richtlijn voor beleggingsinstellingen met een Europees paspoort).

GEEN REACTIES