Leiderschap in pensioensector is grootste uitdaging

“Het vertrouwen terugwinnen en goed leiderschap om de sector van a naar b te brengen. Dat zijn de twee uitdagingen waar alle medewerkers in de pensioensector voor staan”, concludeerde dagvoorzitter Theo Langejan, senior adviseur Twijnstra Gudde bij het PBM Pensioensymposium ‘Toekomst Pensioenstelsel.

“Schokkend”, noemde Langejan het resultaat van het deelnemersonderzoek van de Pensioenfederatie dat 75% denkt dat het om een omslagstelsel gaat. “Hier is helder gecommuniceerd door alle sprekers. Houd dit vol en bewaar de technische en fiscale details voor vakgenoten.”

Niet afwachten
Een van de sprekers was Klaas Knot, president DNB. Hij bevestigde de noodzaak voor een nieuw stelsel, echter zonder alles zomaar over boord te gooien. “Wat wij in Nederland bij elkaar hebben gespaard, daarmee zitten we bij de wereldtop. We kennen een zeer beperkte mate van armoede onder ouderen. 90% van de werkenden heeft een pensioenregeling en de opbouw van het pensioen vindt plaats tegen acceptabele kosten.”

Hij riep de sector op geen afwachtende houding aan te nemen. “Ondanks dat er nog geen blauwdruk ligt, is er genoeg om zelf al mee bezig te gaan. Onderzoek de risicohouding bij je deelnemers. Wat voor soort contract willen jouw deelnemers. Hoe ga je de transitie doen. Het nieuwe stelsel neemt de tekorten niet weg, maar kan wel het vertrouwen van jong en oud terugwinnen. Duidelijkheid naar je deelnemers is een vereiste.”

Verkenning
Hoewel het SER-rapport pas vandaag verschijnt, ging Kees Goudswaard, voorzitter SER-commissie, er al vast op in onder de voorwaarde er nog niet over naar buiten te treden. Hij lichtte toe dat alle betrokkenen hard gewerkt hebben om de diverse varianten in verschillende scenario’s door te rekenen. De uitkomst mag nog even niet gecommuniceerd worden. Wel was duidelijk dat de transitie extra lastig is voor fondsen met een dekkingsgraad onder de 100%. Een mogelijke oplossing is om te wachten tot de dekkingsgraad wel 100% is of anders het tekort uitsmeren zoals in het nFTK.

Goudswaard benadrukte dat het om verkenning gaat en dat het geen advies is. Hij sprak de voorkeur uit voor een brede hervorming i.p.v. het naast elkaar aanbieden.

Pensioenopbouw alleen voor pensioen
Corien Wortmann, bestuurvoorzitter ABP, ging nader in op de verkenning van de SER die volgens haar het beste van twee werelden combineert. Ze vindt dat er binnen de blauwdruk ruimte moet blijven voor een eigen invulling al naar gelang de wensen van de deelnemers van het fonds. “Een voldoende pensioen is niet voor iedereen hetzelfde.” ABP is tevens een groot voorstander om te blijven beleggen in de uitkeringsfase.

Ze onderschreef de lastige situatie voor fondsen met een lage dekkingsgraad. Het tekort uitsmeren zoals in het nFTK, zou haar inziens de pijn het meest verzachten. Ook zal er goed gekeken moeten worden dat niet één generatie de grootste klappen krijgt. Voor 40- 50-jarigen ziet het er het meest ongunstig uit.

Daarnaast stelde ze dat de verplichte pensioenopbouw enkel en alleen voor het pensioen beschikbaar moet zijn en niet voor andere aankopen. Lard Friese, CEO NN Group onderstreepte dit standpunt.

Friese wijdde kort uit over de pensioenproblematiek elders in Europa en Japan. De vergrijzing is een internationaal probleem en Nederland doet het in dit perspectief gewoon goed. Al is dit beeld bij deelnemers vertroebeld door onwetendheid. Er is niet één oplossing, stelde hij. Ieder land heeft zijn eigen regelingen en fiscale kaders.

 

GEEN REACTIES