Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Vorg jaar heeft de AFM een nieuwe versie gepubliceerd van het rapport Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken. Hoewel de inhoud van het rapport bepaald niet negatief was voor de adviesbranche, kwam dat in een aantal dagbladen wel zo over. Vanaf h 1. Zonder een kwantitatieve vergelijking tussen een oude en nieuwe hypotheek is het onmogelijk om vast te stellen of oversluiten in het voordeel van de consument is. Dit kan met name dan schadelijk zijn als ook een bijbehorende polis overgesloten wordt. Gezien de kosten die daarmee in veel gevallen gemoeid zijn, valt zonder kwantitatieve vergelijking nog maar te bezien of het oversluiten van de polis zowel financieel als wat de overige doelstellingen van de consument betreft een passend advies oplevert. 2. Bij het adviseren over de aflossing (vermogensopbouw) bestaat gauw het risico dat de consument bijvoorbeeld meer risico neemt dan bij hem of haar past. 3. Bij de adviezen waarin de dekking van het overlijdensrisico is betrokken kan beter in kaart gebracht worden wat het betekent als л╘л╘n van de aanvragers overlijdt, om te kunnen berekenen in hoeverre de financiлгle positie van de consument na overlijden van л╘л╘n van de aanvragers toereikend is. 4. Ten aanzien van de juiste behandeling van fiscaliteit zijn verbeteringen vooral mogelijk wat betreft de juiste verwerking van de maximale fiscale aftrek van 30 jaar (vanaf 2001), de bijleenregeling en het niet aftrekbaar zijn van het consumptief te besteden deel van het hypothecair krediet. In de kennisportal hypotheken dient voor de hypotheekadvisering dit rapport als uitgangspunt.

GEEN REACTIES